Tisk studijního plánu

Studijní plán Choreografie - Taneční produkce a organizace (Mg) - od 2022/23 – 1. ročník

Studijní program: Choreografie
Katedra tance
Specializace: Taneční produkce a organizace
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 107MSE1 Z 2 6SS 107MSE2 Z 2 6SS
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Analýza tance 107ANT3 Z 3 2PT 107ANT4 ZK 3 2PT
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Jevištní choreografická praxe 107JCHP1 Z 2 24CS 107JCHP2 Z 2 28CS
Tanec po roce 1945 107TPR1 Z 3 2PT 107TPR2 ZK 3 2PT
Základy taneční estetiky 107ZTAE1 Z 2 2ST 107ZTAE2 ZK 2 2ST
Základy tanečního managementu 107ZM1 Z 3 2ST 107ZM2 Z 3 2ST
Komunikace a média 107KM1 Z 2 2ST 107KM2 Z 2 2ST
Marketing kulturních organizací a projektů 206MKOP1 Z 2 2T 206MKOP2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 21
Povinně volitelné předměty
Choreografie (Mg) - společný základ - výběrová přednáška ze systematické TV V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Choreografie (Mg) - společný základ - výběrový praktický kurz V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Choreografie (Mg.) - Taneční produkce a organizace - výběrová přednáška z dějin tance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Choreografie (Mg) - volitelné předměty - výběr-
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Choreografie (Mg) - volitelné předměty - výběr- [107CHNVV]

107CHBCVV #

① Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKO1) PZ Absolventským výkonem
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKO2) PZ Absolventským výkonem
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1 (107MSE1) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2 (107MSE2) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3 (107MSE3) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4 (107MSE4) ZT Diplomovou prací
Finanční řízení a fundraising v tanci 1 (107FRF1) ZT Organizace řízení a produkce tance (S107ORGMG)
Finanční řízení a fundraising v tanci 2 (107FRF2) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKO1) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKO2) PZ
Základy tanečního managementu 1 (107ZM1) ZT
Základy tanečního managementu 2 (107ZM2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBMGCH)
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT