Komunikace a média 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KM2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět prohlubuje základní znalosti studentů v oblasti komunikačních strategií a nástrojích public relations. Soustředí se na zvládnutí základních dovedností písemných, verbálních i neverbálních. Učí aktivnímu naslouchání v dialogu, schopnosti argumentace i veřejné prezentaci záměru. Zabývá se kontextem rozhlasových i televizních médií, nezapomíná ani na komunikaci v prostředí sociálních sítí.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Na konci semestru student ovládá schopnost verbální i neverbální komunikace, dokáže zpracovat komunikační strategii dle záměru projektu jako součást public relations. Umí vytvořit mediální kampaň vhodnou pro konkrétní situace.

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Literatura

Povinná literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3629-7.

HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3075-5.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. ISBN 978-80-247-5022-4.

JEŽEK, Vlastimil a JIRÁK, Jan. Média a my. Praha: Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-304-3.

L'ETANG, J. Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál, 2009. s. 198. ISBN 978-80-7367-596.

TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média. Brno: Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3.

Další zdroje a média:

Taneční periodika – Taneční listy, Taneční zóna, Taneční aktuality, Operaplus

Divadelní periodika – Divadelní noviny, Svět a divadlo

Artzóna České televize, Český rozhlas Vltava – Mozaika

Sociální sítě kulturních médií

Doporučená literatura:

JIRÁK, Jan. a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.

MATYÁŠOVÁ, J. Blog Proč o nás novináři nepíšou [online]. Praha. Dostupné z: http://proconasnovinarinepisou.blogspot.com

Mediaguru. Mediatypy a Slovník mediálního názvosloví [online]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/

Milníky českých médií. Mediaguru.cz, 2014. (https://www.mediaguru.cz/infografiky/prehledne-mapovani-ceskych-medii/#.VGneEfmG-Ag)

Proměny české mediální scény od začátku 90. let. Mediaguru.cz, 2014. (https://www.mediaguru.cz/2014/11/promeny-ceske-medialni-sceny-od-zacatku-90-let/)

ŠMÍD, Milan. Česká média a jejich role v procesu politické změny roku 1989. Praha: Louč, 2013.

TENCH, Ralph. a YEOMANS, Liz. Exploring public relations. 3rd ed. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-0-273-75777-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce – mediální kampaň projektu (3NS)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů