Tisk studijního plánu

Studijní plán Choreografie - Taneční produkce a organizace (Mg) - od 2022/23 – 2. ročník

Studijní program: Choreografie
Katedra tance
Specializace: Taneční produkce a organizace
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 107MSE3 Z 5 6SS 107MSE4 Z 5 6SS
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Jevištní choreografická praxe 107JCHP3 Z 2 24CS 107JCHP4 ZK 2 28CS
Taneční trendy a popkultura 107TTP1 Z 2 2ST 107TTP2 Z 2 2ST
Autorské právo 206ATR1 Z 2 2PT 206ATR2 ZK 3 2PT
Finanční řízení a fundraising v tanci 107FRF1 Z 3 2ST 107FRF2 ZK 3 2ST
Pitching 305P1 Z 2 2SO 305P2 Z 2 2SO
Minimální počet kreditů za semestr 11 12
Povinně volitelné předměty
Choreografie (Mg) - společný základ - výběrová přednáška ze systematické TV V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Choreografie (Mg) - společný základ - výběrový praktický kurz V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Choreografie (Mg.) - Taneční produkce a organizace - výběrová přednáška z dějin tance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Choreografie (Mg) - volitelné předměty - výběr-
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 16 17
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 14 13
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Choreografie (Mg) - volitelné předměty - výběr- [107CHNVV]

107CHBCVV #

① Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKO1) PZ Absolventským výkonem
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKO2) PZ Absolventským výkonem
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1 (107MSE1) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2 (107MSE2) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3 (107MSE3) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4 (107MSE4) ZT Diplomovou prací
Finanční řízení a fundraising v tanci 1 (107FRF1) ZT Organizace řízení a produkce tance (S107ORGMG)
Finanční řízení a fundraising v tanci 2 (107FRF2) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKO1) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKO2) PZ
Základy tanečního managementu 1 (107ZM1) ZT
Základy tanečního managementu 2 (107ZM2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBMGCH)
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT