Taneční trendy a popkultura 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TTP2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem studia je osvojení si pozorování, chápání a artikulaci několika prolínajících se diskurzů zkoumajících popkulturu: např. diskurz spojený s uměním, který očekává od kultury vytržení z každodennosti, mimo tělo, čas a prostor. Diskurz spojený s lidovostí, který vidí v kultuře způsob, jímž jsme umisťováni do sedimentované kolektivity skrze zdroje komunity. "Pop“ diskurz, který idealizuje zábavu jako vrchol kulturního potěšení. Přehled tanečních a choreografických trendů.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou vedeny formou odborné disputace. Tento typ interaktivní přednášky a rozpravy vedou studenta k odbornému popisu a interpretaci nastudovaných materiálů. Studenti se seznamují s postojem k umění a světu zvláštní formou konfrontace, provázanosti chápání života a uměleckého představení, optikou otevřenosti a spolupráce poznávaných jevů.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student je schopen samostatně rozvíjet svoje kreativní myšlení. Ovládá schopnost rozvíjet svoje komunikační, interakční, pedagogické a tvůrčí kompetence. Orientuje se v teorii určující profil tanečního oboru. Zná postupy chápání a zpracování vlastních postupů v praktické a duchovní rovině. Má přehled o způsobech a možnostech profesních uměleckých dovedností a o adekvátním chápání světa a filozofie. Znalosti ze společenských jevů a znaků promítnutých do umění, student chápe v kontextu s ostatními zadanými semestrálními úkoly.

Chápe dobové i nadčasové hodnoty uměleckého díla.

Dosažené znalosti a dovednosti umí aplikovat v prezentaci svojí pedagogické a umělecké působnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-406-0.

BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění: Vznik a struktura literárního pole. Brno: HOST, 2010. ISBN 978-80-7294-364-7.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 553 s. ISBN 80-7215-264-5.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie. 1. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. ISBN 978-80-7465-068-0.

MANDELBROT, Benoit. Fraktály. Tvar, náhoda a dimenze. Praha: Mladá fronta, 2003. ISBN 80-204-1009-0.

SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1076-9.

ZAHRÁDKA, Pavel. Vysoké versus populární umění. In: ZAHRÁDKA, Pavel, (ed.). Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky. Brno: Barrister & Principal, 2010, ISBN 978-80-87474-11-2.

Doporučená literatura:

BROWNE, Ray B. Popular Culture: Notes Toward a Definition. In: HINDS, H. E., MOTZ, M. F., NELSON A. M. S., (eds) Popular Culture Theory and Methodology. A Basic Introduction. Madison: The University of Wisconsin Press, 2006, ISBN 0-87972-870-1.

NYE, Russel B. Notes for an Introduction to a Discussion of Popular Culture. In: HINDS, H. E., MOTZ, M. F., NELSON, A. M. S. (eds). Popular Culture Theory and Methodology. A Basic Introduction. Madison: The University of Wisconsin Press, 2006, ISBN 0-87972-870-1.

ROYCE PETERSON, Anya. The Antropology of Dance. Vyd. 1. Indiana University Press 1977. ISBN 978-1852730888.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet: ústní prověření znalostí a schopností, prezentace výzkumu vybraných pojmů, analýza a obhajoba písemné seminární práce (min. 3 NS)

Další požadavky: docházka min. 80 %, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
RAFAJOVÁ Z.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Zuzana RAFAJOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů