Jevištní choreografická praxe 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107JCHP3 zápočet 2 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je praktická příprava magisterské choreografie. Studenti vytvoří tvůrčí tým s jasně rozdělenými rolemi. Sestaví tvůrčí tým (jasné rozdělení rolí kdo oslovuje, kdo dojednává podmínky apod.). Sestaví si plán pro podání grantových žádostí a strategii pro získání finančních prostředků pro magisterský projekt.

Tematické okruhy:

-Vytvoření týmu

-Časový plán příprav projektu

-Časový plán zkoušení

-Příprava jednotlivých fází (výroba scénografie, kostýmů, light designu)

-Příprava propagace projektu

-Fundraising

Výsledky učení

Studenti aplikují praktické zkušenosti na vlastní tvorbu. Jsou schopni vytvořit a vést tvůrčí tým, naplánovat jednotlivé fáze praktické realizace magisterského projektu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Světelný a zvukový design v choreografii 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, 2010.

Doporučená literatura:

VŠKP:

HANNICHOVÁ, Ivana. Evoluce jazzového tance. Diplomová práce. Praha: AMU, 2015.

MACHOVIČOVÁ, Simona. Hip hop ako tanečný štýl a jeho použitie v javiskovej choreografii. Diplomová práce. Praha: AMU, 2015.

REIHSEROVÁ, Lenka. Něco mezi námi - práce se skupinou interpretů. Diplomová práce. Praha: AMU, 2012.

ŠMÍDOVÁ, Monika. Choreografie mezi intermedialitou a interaktivitou. Diplomová práce. Praha: AMU, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k zápočtu: docházka 90 %, plnění dílčích úkolů (např. písemné zpracování rozpisu zkoušek, časový plán projektu časový plán strategie PR projektu apod). Další požadavky: tvorba vlastního portfolia.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2023
sborovna katedry tance

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Lucie HAYASHI sborovna katedry tance
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů