Videoseminář 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VS4 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Videoseminář 4 se zabývá zejména srovnávací analýzou. V jeho průběhu pracují studenti vedle videonahrávek především s původními literárními předlohami a původními verzemi baletů, které srovnávají s baletními úpravami nebo s novými pojetími. Změny v choreografii jsou intepretovány ve vztahu k celkovému vyznění díla, sleduje se vazba těchto změn na dobový společenský a umělecký kontext, individuální styl tvůrce a další faktory geografické, časové a kulturní. Pracuje se s díly různého stylového zaměření z různých historických epoch.

Výsledky učení

Cílem předmětu je podrobně seznámit studenty s problematikou narativní baletní formy, s vývojem stavby inscenace a rozvojem výrazových prostředků.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti historie tance.Absolvování předmětu Videoseminář 3.

Literatura

Videonahrávky:

Dům Bernardy Alby - činoherní verze, verze Matse Eka

Giselle - romantická verze, verze Matse Eka

Spící krasavice - Petipova verze, verze Matse Eka

Popelka - klasická verze, verze Maguy Marin

Coppelia - klasická verze verze Magui Marin

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, shlédnutí veškerých prezentovaných záznamů

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů