Videoseminář 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VS4 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je podrobně seznámit studenty s problematikou narativní baletní formy, s vývojem stavby inscenace a rozvojem výrazových prostředků.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti historie tance.Absolvování předmětu Videoseminář 3.

Obsah kurzu

Videoseminář 4 se zabývá zejména srovnávací analýzou. V jeho průběhu pracují studenti vedle videonahrávek především s původními literárními předlohami a původními verzemi baletů, které srovnávají s baletními úpravami nebo s novými pojetími. Změny v choreografii jsou intepretovány ve vztahu k celkovému vyznění díla, sleduje se vazba těchto změn na dobový společenský a umělecký kontext, individuální styl tvůrce a další faktory geografické, časové a kulturní. Pracuje se s díly různého stylového zaměření z různých historických epoch.

Doporučená nebo povinná literatura

Videonahrávky:

Dům Bernardy Alby - činoherní verze, verze Matse Eka

Giselle - romantická verze, verze Matse Eka

Spící krasavice - Petipova verze, verze Matse Eka

Popelka - klasická verze, verze Maguy Marin

Coppelia - klasická verze verze Magui Marin

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, shlédnutí veškerých prezentovaných záznamů

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů