Videoseminář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VS4 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je podrobně seznámit studenty s problematikou narativní baletní formy, s vývojem stavby inscenace a rozvojem výrazových prostředků.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti historie tance.Absolvování předmětu Videoseminář 3.

Obsah kurzu

Videoseminář 4 se zabývá zejména srovnávací analýzou. V jeho průběhu pracují studenti vedle videonahrávek především s původními literárními předlohami a původními verzemi baletů, které srovnávají s baletními úpravami nebo s novými pojetími. Změny v choreografii jsou intepretovány ve vztahu k celkovému vyznění díla, sleduje se vazba těchto změn na dobový společenský a umělecký kontext, individuální styl tvůrce a další faktory geografické, časové a kulturní. Pracuje se s díly různého stylového zaměření z různých historických epoch.

Doporučená nebo povinná literatura

Videonahrávky:

Dům Bernardy Alby - činoherní verze, verze Matse Eka

Giselle - romantická verze, verze Matse Eka

Spící krasavice - Petipova verze, verze Matse Eka

Popelka - klasická verze, verze Maguy Marin

Coppelia - klasická verze verze Magui Marin

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, shlédnutí veškerých prezentovaných záznamů

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů