Choreografický seminář 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS6 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat praktickou zkušenost s tvorbou choreografie využité pro spolupráci s jiným uměleckým žánrem. Například jako číslo pro muzikál, operu, operetu, kabaret, reklamu, přehlídku nebo videoklip a další. Cílem výuky je tuto spolupráci zrealizovat.

Tematické okruhy:

-Příprava konkrétní spolupráce

-Příprava zkoušek a konkrétních pohybových akcí pro spolupráci

-Organizace zkoušení

-Specifikum pohybové spolupráce s netanečníky (herci, zpěváci)

Výsledky učení

Na konci semestru student rozumí tomu, co znamená spolupráce s režisérem. Chápe rozdílnost a požadavky na spolupráci s jinými uměleckými disciplínami. Vyzkouší si spolupráci s netanečníky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HOGGARDOVÁ, Pavlína. Muzikál na prahu tisíciletí : Mezi komercí a elitou – možnosti reformy muzikálového divadla v době (post-) moderní. 1. vyd. Brno: Retypo, 2000.

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Vybrané ukázky na YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet: student spolupracuje na projektu s režisérem nebo vytvoří „užitou“ choreografii dle zadání s libovolným počtem interpretů v rozsahu do 10 min. Choreografii předvede na sále nebo na jevišti.

Další požadavky: docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů