Choreografický seminář 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS6 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student rozumí tomu, co znamená spolupráce s režisérem. Chápe rozdílnost a požadavky na spolupráci s jinými uměleckými disciplínami. Vyzkouší si spolupráci s netanečníky.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat praktickou zkušenost s tvorbou choreografie využité pro spolupráci s jiným uměleckým žánrem. Například jako číslo pro muzikál, operu, operetu, kabaret, reklamu, přehlídku nebo videoklip a další. Cílem výuky je tuto spolupráci zrealizovat.

Tematické okruhy:

-Příprava konkrétní spolupráce

-Příprava zkoušek a konkrétních pohybových akcí pro spolupráci

-Organizace zkoušení

-Specifikum pohybové spolupráce s netanečníky (herci, zpěváci)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HOGGARDOVÁ, Pavlína. Muzikál na prahu tisíciletí : Mezi komercí a elitou – možnosti reformy muzikálového divadla v době (post-) moderní. 1. vyd. Brno: Retypo, 2000.

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Vybrané ukázky na YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet: student spolupracuje na projektu s režisérem nebo vytvoří „užitou“ choreografii dle zadání s libovolným počtem interpretů v rozsahu do 10 min. Choreografii předvede na sále nebo na jevišti.

Další požadavky: docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů