Balet v Rusku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BVR2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se řadí mezi historicky koncipované přednášky, cílem je detailní poznání určité vývojové fáze evrospkého tanečního umění. Předmět doplňuje poznatky získané v přehledových historických přednáškách.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování přehledových historických přednášek Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách. Předmět navazuje na Balet v Rusku 1.

Obsah kurzu

Výklad vývoje baletu v Rusku navazuje na předchozí přednášku. Obsáhle se věnuje období 2. poloviny 19. století, kdy ruská baletní scéna zažila mimořádný rozvoj. Věnuje se zejména osobnosti Maria Petipy, Lva Ivanova a skladatele Petra Iljiče Čejkovského a jejich spolupráci. Další významnou vývojovou fázi tvoří období počátku 20. století a činnost umělců sdružených kolem souboru Les Ballets Russes S. Ďagileva. Přednáška věnuje pozornost především ruskému kontextu jejich aktivit, zdrojům, kořenům a formativním fázím vývoje, ohlasu v ruském prostředí. po vzniku Sovětského svazu sleduje výklad formování specifického pedagogického proudu, vytvořeného Agrippinou Vaganovovou, v choreografické sféře se zabývá formou dramatického baletu, která ovlivňovala baletní dění v zemích východního bloku do konce 50. let. V novější éře se zaměřuje na stěžejní osobnosti typu Jurije Grigoroviče.

Doporučená nebo povinná literatura

Fokin, Michail: Memoirs of a Ballet Master, London 1961.

Garafola, Lynn: Diaghilev´s Ballets Russes, New York 1989.

Krasovskaja, Věra: Russkij baletnyj těatr, II, III, Leningerad 1963, 1971-1972.

Lifar, Serge: A History of Russian Ballet, New York 1954.

Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Praha 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů