Tanec s partnerem LT 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPLT2 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje: další specifika tance s partnerem cílená na etnografické oblasti – rozlišení vhodného užití zvedaček pro jednotlivé oblasti Čech, Moravy a Slezska. Výuka malých zvedaček i metodické řady pro vysoké a složitější typy zvedaček.

Cílem studia je pokračování práce na partnerské spolupráci páru i skupiny v tanci s rozšířením pro poloprofesionální a profesionální soubory. Varianty i etnografické zvláštnosti pro použití ve scénickém zpracování a možné obohacení pro profesionální sféru lidového tance.

Tematické okruhy:

1)Zvedačky moravských lidových tanců, jejich oblastní varianty a způsoby provedení, zapojení do tance.

2)Výuka dopomoci a bezpečné záchrany tanečníků při výuce vysokých zvedaček.

3)Stylizace zvedaček lidového tance pro souborovou a profesionální práci tanečníka.

4)Bezpečnost a ochrana zdraví tanečníků při výuce zvedaček.

5)Zvedačky českých lidových tanců, spojení s tancem v jeden celek.

6)Výuka metodické řady od nízkých jednoduchých zvedaček po vysoké se zapojením do tance.

7)Rozvíjení poznaného materiálu do sféry profesionálního tance – soubory, divadla, profesionální školy.

Výsledky učení: Předmět připravuje studenty pro využití získaných znalostí v taneční praxi.

Výsledky učení

Výsledky učení: Předmět připravuje studenty pro využití získaných znalostí v taneční praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 2. rozš. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1992]. 359 s., ISBN 80-08-01819-4.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 339 s., ISBN 80-85787-52-0.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

příprava a předvedení krátké taneční variace s použitím partnerské práce v lidovém tanci

Další požadavky: Docházka 80%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9 tj. 90 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-načerpání různých typů zvedaček a partnerské práce z You Tube ze záznamů představení folklorních souborů

-vytvoření variace s přihlédnutím ke specifiku zvolené oblasti

-vytvoření krátké variace pro scénické zpracování tance s požitím partnerské práce, základních i speciálních zvedaček.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů