Didaktika a metodika KT 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podrobná znalost techniky klasického tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy.

Schopnost metodicky analyzovat základní prvky techniky klasického tance, artikulovat pedagogické principy výuky klasického tance. Student dovede správně zadávat cvičení i s ohledem na hudební doprovod, umí správně vysvětlovat jednotlivé prvky, rozpoznat chybné provedení a systematicky opravovat žáky.

Student chápe skladbu cvičení a kompozici vazeb v rámci hodiny i delšího období s ohledem na vývoj fyzických dispozic tanečníků s ohledem na jejich motivaci, koncentraci a efektivitu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Úvod do taneční pedagogiky 2, Pedagogický proseminář 2

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na metodický rozbor základních prvků techniky klasického tance a je propojen svým praktickým rysem s výukou Úvodu do taneční pedagogiky a Pedagogickým proseminářem. Ve výuce jde o pochopení skladby cvičení, propracovávání vazeb a principů správného zadání a vysvětlení prvků.

Průběžně probíhají diskuse nad záznamy výuky a tréninků nebo na základě hospitací na vybraných uměleckých školách. Takto koncipovaná práce umožňuje chápat a aplikovat v praxi celou škálu prvků, vazeb, kombinací v technice KT, rozvíjí kreativitu a schopnost pedagogického vnímání.

Součástí předmětu je také aktivní účast a reference z určených workshopů a seminářů pořádaných nejen katedrou tance, které slouží jako podkladový materiál do portfolia studenta.

Tematické okruhy:

1)motivace a disciplína

2)členění lekce, relaxace, kompenzace

3)rovnováha, koordinace, síla

4)pohybová paměť a rozvoj motorické inteligence

5)praktický nácvik a využití hudebního doprovodu (včetně nahrávek)

6)pochopení systému stereotypního opakování – exercices à la barre e a au millieu

7)otázka budování psychické koncentrace a akceptace cvičení a jednotlivých prvků

8)výcvik detailní a efektivní explikace každého prvku a jak zabránit chybám v jeho provedení

Doporučená nebo povinná literatura

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Abeceda klasického tance. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 117 s.

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Klasický tanec. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 125 s.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 319 s.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 127, [1]

Doporučená literatura:

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993. 79 s. il.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca : s 1 po 8 klass. 2. dopl. vyd. Leningrad: Iskusstvo, 1981. 260 s. il.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968. 261 s. obr. příl.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

WARREN, Gretchen Ward. The Art of Teaching Ballet. Florida: University Press of Florida, 1996. ISBN 978-0813017112.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Ke zkoušce ve druhém semestru student předvede, jak si osvojil a pochopil základní principy klasického tance a metodiku základních prvků. Obhajoba písemné ročníkové práce v rozsahu min. 5 NS.

Další požadavky: Docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia na základě reflexe z workshopů a hospitací

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů