Pedagogický seminář lidového tance 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSL6 Z 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět navazuje na Pedagogický seminář 5. Zabývá se oblastí Západních Čech a Hané. Posluchači vytváří pohybovou přípravu pro vybranou oblast.

Forma studia

Sledování filmových materiálů, záznamů tanců jednotlivých oblastí a praktické osvojetí vybraných tanců, v praktickém semináři na sále.

Předpoklady a další požadavky

Samostatná činnost studentů, zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců.

Obsah kurzu

Tance ze Západních Čech: Tato oblast nezapře společnou kulturní souvislost s obecným vývojem středoevropské kultury. Znovuoživení místních tradic, je v současnosti dílem novodobých venkovských skupin a souborů lidových tanců, které pokusily rekonstruovat podobu vžitého tanečního repertoáru.

a)Horní Chodsko: Postřekov ,Dívčí chození dokola před zahájením tance, Do kolečka, forma párová a forma kola, Zelený kúsek: Hopsasa hyjsasa, Šotyš, Tajče

b) Dolní Chodsko: Do kolečka ve 3/4 a 2/4 rytmu, Zelené kúsky ? Brumlák, Salát, Martin, Manžestr, Štajdyš

c)Klatovsko: Latovák se špačíčkovým úvodem, Mateník Talián, Hulán 3/4 z Bolešin,

d)Plzeňsko jižní oblast: Vivatek z Kotrčova, Hulán á la hopla valčík, Štajryš

Plzeňsko západní oblast: Sulislavské párové kolečko, Lendlery,

Plzeňsko severní oblast: Plaské dívčí a smíšené kolečko, Pantofel z Dolní Bělé

e)Chebsko, Plánsko, Mariánsko-lázeňsko a Karlovarsko: Roia z Chebska, Dívčí a

zábavní kola a reje z Chebska a Karlovarska, Krajcpolka z Karlovarska a Chebska,

Schleifer (klouzák) z Ašska,

Tance z Hané: Haná je rozsáhlou úrodnou rovinnou oblastí ve středu Moravy. Je bohatým kulturním dědictvím a s dlouhodobě tradicí udržovaným a pěstovaným povědomím o vlastní kulturní a národopisné svébytnosti.

a)Střední Haná: Cófavá z Annína, z Prostějova a Olomouce, z Tovačova, z Plumlova, Svatební Kot z Prostějovska, Hanácké cifrování, Šáteček z Tovarová, Kalamajka z Tovarová, Tetka ? trhová z Konopic, Valaška z Opocan, Maďara z Annína, Sósedská (šóstavá) z Annína, Zahradnická z Konopic, Trojke z Tovačova

b)Jižní Haná: Cófavá z Kojetína, Menuet z Nezamyslic, Kolo a had z Bojanovic, Křížová polka z Nezamyslic, Šátečková, Kalamajka z Kojetína, Hos a Hosar z Drysic, Holuběnka, Huláň, Maďarka, Řetězová šotyška a Vařečková z Kojetína, Hořela lipka

c)Severní Haná: Cófavá z Droždína, hovadí (kalup) z Čech pod Kosířem, Mazurka z Loučan, Hópák z Rudy, Mazurka babka z Rudy, Otevřené valčík z Moravičan, Špacírpolka z Jedlí

Doporučená nebo povinná literatura

Laudová, Hannah: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, díl I. Západní Čechy, Ústav lidové kultury Strážnice 1994.

Bláha, Z.: Tance z Postřekova, Chodská muzika a lidová píseň, Praha 1958.

Jindřich, Jindřich: Chodský zpěvník, Praha 1955.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960.

Vycpálek, Josef: České lidové tance, Praha 1921.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, díl VI. Haná, Ústav lidové kultury Strážnice 1997.

Bartoš, František: Národní písně moravské, Brno 1889.

Mátlová-Uhrová, L.:Hanácké tance z Tovačovska, Praha 1954.

Sušil, František: Moravské národní písně, Brno 1840.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je praktická účast na semináři, příprava alespoň jedné pohybově-taneční variace k probírané folklorní oblasti (technitká příprava taneční dovednosti dané oblasti).

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů