Choreografická praxe 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPRA3 Z 2 12 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 38 až 48 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají praktické zkušenosti a nástroje pro vedení a organizaci zkoušení a vedení interpretů a skupiny interpretů a získají další zkušenosti pro rozvoj osobitého choreografického myšlení a hledání vlastního choreografického jazyka.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je praktické vedení zkoušky s interprety včetně časového rozvrhnutí, zadání warming up a přípravy na tvorbu, osvojení si nástrojů pro práci s interprety a efektivní zkoušení a tvorbu. Výuka je zaměřena především na to, jak tvořivě pracovat s interpretem. Jak být připraven na zkoušku, jaký je nezbytný warming up a přípravná cvičený pro tvořivý způsob vedení zkoušení.

Tematické okruhy:

příprava zkoušení s interprety

pohybové hry

jak zachytit improvizaci a zpracovat ji do krátkých kompozičních úkolů

jak zadávat a zachytit improvizaci ve skupině tanečníků

časové rozvržení zkoušky

práce s interprety na praktických úkolech

Doporučená nebo povinná literatura

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vytvoří cvičení, která jsou zaměřena na práci s improvizací pro první fázi tvorby – tvoření pohybového materiálu. Vytvoří plán zkoušení a popíše strategie vedení zkoušky s interprety. Rozvíjí zkušenosti získané v předchozím ročníku.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů