Pedagogický seminář LT 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSLT1 zápočet 4 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Předmět doplňuje Didaktiku a metodiku LT, rozvíjí látku v důrazu na praktickou aplikaci poznatků ve výuce.

Obsah předmětu

Tance z Východních Čech: Jako široký region lidové hudebně taneční tradice zaujímají Východní Čechy v českém kulturním životě důležité místo. Rychle se na tomto území rozšířily typy starších českých tanců, zaznamenané v nejstarších pramenech.

Tance z Moravského Horácka: Moravské Horácko se rozprostírá podél hranice česko-moravské. Tato oblast je velmi rozsáhlá a není oblastí jednolitou, což se odráží v projevech lidové kultury (lidový kroj, architektura) a nejvíce v lidovém tanci a hudbě.

Tematické okruhy:

  1. Jižní Horácko - Podhorácko: Kola z Březníku, Řeznická z Březníku, Obcházení stárků a zavádění o hodech ve Vémyslicých. Střední Horácko: Groš z Kojetína, Tkalcovská ze Zlatkova, Švec z Pivonic, Židovská z Borače, Kohótek z Kozárova, Manžestr a Mysliveček z Velkomeziříčska, Menueto (minet) ze západní Moravy
  2. Severní Horácko: Hulán z Ubušína, Motovidlo, směsek z Olešnice, Slepice, směsek z Unčína, Šotyš z Blatin, Minet z Velkomeziříčska, Kalamajka z Krásného, Křižák z Blatin, Plácavá ze Žďárska. Západní Horácko: Kola ze Sumrakova, Furiant, mateník z Nové Říše, Podolák z Růžené, Řezanka z Býkovce, Třasák na tři a na čtyři, Tajč.

Tance ze Slovácka - Dolňácko: V Pomoraví od napajedel až k Hodonínu leží rozsáhlá oblast Dolňácka. Po taneční, hudební a pěvecké stránce je Slovácko charakterizováno především starými párovými tanci osobité pohybové dikce i skladby.

  1. Uherskobrodsko: Sedlcké z Dolního němčí, z Kopytné, z Uherského brodu, Zbojnická z Nivnice, Verbuňk z Uherskobrodska, Strážnicko: Danaj ze Strážnice, Kosé z Radějova, Verbuňk ze Strážnice,

Kyjovsko: Skočná z Nětčic, z Boršova, z Ježova, Slovenská z Milotic, Vrťák ze Svatobořic, Verbuňk ze severního Kyjovska.

  1. Východní Čechy - Jičínsko a Hořicko: Chrasták ze Suchorad, Bednář z Hořicka, Holubička ze Zámezí, Sousedská z Hořicka, Zouvák z Cerekvice

Královahradecko a Pardubicko: Dupák z Královeh., Furiant z Královeh., Vrták z Jaroměře, Kotek,

Čáslavsko: Břitva a Hulán z Havlíčkobrodska, Sil sem proso na souvrati

Chrudimsko a Nasavrcko: Ráček ze Střítěže, Cikánka z Chrudimi, Kradená, mateník z Nové Vsi u Chrudimi, Latovák z Lipky, Košíček, mazurka z Nové Vsi, Směsek z Velké Stříteže.

  1. Pacovsko a Pelhřimovsko: Přibíračka, zpáteční z Pelhřimovska, Pšenička z Pacovska,

Hlinecko: Husa černá, kejbavá a polka z Holetína, Zpáteční z Vojtěchova, Minet z Hlinecka

Poličsko: Holka neznámá, Salát, Svitavská, Taliján, směsek z Nedvězí, Bajdyš, Hrách, z Nedvězí, Oklepák z Pusté Rybné, Šotyš z Nedvězí

  1. Podorlicko: Houser, mateník z Uřínovic, Pardubačka, mateník z Přímu, Parduvák, mateník z Rychnova n/Kn., Břitva z Újezdu, Na půl skoku z Merklova, Rejdovák a Rejdovačka z Lipovky, Točená polka z Černíkovic

Podkrkonoší: Cibulářská z Podkrkonoší, Moták, Dvoukročák ? hopkovaná, mateník z Podkrkonoší, Tkadlec ze Štěpanic, Kalcouský z Mreklova, Kovářský ze Štěpnic, Mlynářský z Horní Branné, Švec z Jestřabí, Šotyš nakračovaný ? kominík z Podkrkonoší, Vosika z okolí Vrchlabí.

Výsledky učení

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Didaktika a metodika LT

Literatura

Doporučená literatura:

BARTOŠ, František. Národní písně moravské: v nově nasbírané [hudebnina]. Brno: Matice moravská, 1889. 653 stran. DUFEK, Josef. Naše Horácko jindy a nyní: s dvanácti lit. tabulemi výšivek a půdorysy. Velké Meziříčí: nákladem vlastním, 1893. 373 s., [13] tab.

JELÍNKOVÁ, Zdenka: výběr z široké řady publikací

SUŠIL, František, ed. Moravské národní písně [hudebnina]. 4. vyd. Praha: Vyšehrad, 1951. 797 s.

KOS, Bohumil, ed. a STRUSKA, František, ed. Mužské lidové tance: instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1953. 207 s. Armádní soutěž tvořivosti; Sv. 14.

ADÁMEK, Karel Václav. Bibliografie kraje chrudimského (okresu hlineckého, holického, chrudimského, lanškrounského, litomyšlského, nasavršského, pardubického, polického, přeloučského, skutečského, ústeckého a vysokomýtského. Řada IV-VI. Chrudim: Prům. mus. pro vých. Čechy, 1901-1905. s. XLV-CVI.

HOLAS, Čeněk, ed. České národní písně a tance [hudebnina]. Praha: B. Kočí, 1908-1910. 5 sv. (218, 199, 308, 259, 292 s.).

NERUDA, Jan. České národní tance. Praha: Nová osvěta, 1946. 17 s.

Český zpěvník: 500 lidových písní českých, moravských a slezských. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1940. 385, [II] s. Nesmrtelní; [sv.] 26.

ZEMÁNEK, Josef, ed. Lidové písně z Chrudimska: op. 40 [hudebnina]. Praha: Mojmír Urbánek, 1909. 1 partitura (82 stran). Edition M. U.; No. 669, No. 669a.

DVD/VHS: LAUDOVÁ, Hannah. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. 3. část, Východní Čechy. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 174 s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Slovácko. Část 1, Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. 218 s. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. díl VII., část 1.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočty jsou uděleny na základě aktivní účasti v hodinách a předvedení vlastních variací obsahujících probranou látku s cílem osvojit si pohybové zvláštnosti daného regionu.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9 tj. 90 hodin distančně,

10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná činnost studentů je zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance i tvorbu vystoupení pro žáky uměleckých škol, amatérských i profesionálních souborů.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům, v literatuře vyhledá zásadní informace o probírané oblasti

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

Posluchač si po každé probrané oblasti připraví technickou průpravu a vyhledá tanec v literatuře týkající se dané oblasti.

Vyhledá ukázku tance na Youtube nebo DVD Strážnice, zhodnotí pohybově-taneční materiál, analyzuje pohybový slovník dané oblasti a připraví si krátkou vazbu

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů