Pedagogický seminář LT 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSLT4 zápočet 4 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Obsah

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Obsah předmětu

Moravské Horácko se rozprostírá podél hranice česko-moravské. Tato oblast je velmi rozsáhlá a není oblastí jednolitou, což se odráží v projevech lidové kultury (lidový kroj, architektura) a nejvíce v lidovém tanci a hudbě.

Tematické okruhy:

1)Jižní Horácko, Podhorácko: Kola z Březníku, Řeznická z Březníku, Obcházení stárků a zavádění o hodech ve Vémyslických

2)Střední Horácko (Bystřicko, Nedvědicko, Tišnovsko, Třebíčsko, Velkobítešsko, Velkomezeříčsko): Groš z Kojetína, Tkalcovská ze Zlatkova, Švec z Pivonic, Židovská z Borače, Kohótek z Kozárova, Manžestr a Mysliveček z Velkomeziříčska, Menueto (minet) ze západní Moravy

3)Severní Horácko (Jimravovsko, Novoměstsko, Olešnicko, Žďársko): Hulán z Ubušína, Motovidlo, směsek z Olešnice, Slepice, směsek z Unčína, Šotyš z Blatin, Minet z Velkomeziříčska, Kalamajka z Krásného, Křižák z Blatin, Plácavá ze Žďárska,

4)Západní Horácko (Dačicko, Jemnicko, Jihlavsko, Telčsko, Třešťsko): Kola ze Sumrakova, Furiant, mateník z Nové Říše, Podolák z Růžené, Řezanka z Býkovce, Třasák na tři a na čtyři, Tajč.

Tance ze Slovácka (Dolňácko): V Pomoraví od napajedel až k Hodonínu leží rozsáhlá oblast Dolňácka. Po taneční, hudební a pěvecké stránce je Slovácko charakterizováno především starými párovými tanci osobité pohybové dikce i skladby.

Výsledky učení

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Didaktika a metodika LT

Literatura

Doporučená literatura:

BARTOŠ, František. Národní písně moravské: v nově nasbírané [hudebnina]. Brno: Matice moravská, 1889. 653 stran. DUFEK, Josef. Naše Horácko jindy a nyní: s dvanácti lit. tabulemi výšivek a půdorysy. Velké Meziříčí: nákladem vlastním, 1893. 373 s., [13] tab.

JELÍNKOVÁ, Zdenka: výběr z široké řady publikací

SMETANA, Robert, ed., SUŠIL, František, ed. a VÁCLAVEK, Bedřich, ed. Moravské národní písně: s nápěvy do textu vřaděnými sebral a vydal František Sušil. 5. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998. 792 s. ISBN 80-204-0757-X.

HOLAS, Čeněk, ed. České národní písně a tance [hudebnina]. Praha: B. Kočí, 1908-1910. 5 sv. (218, 199, 308, 259, 292 s.).

DVD/VHS: JELÍNKOVÁ, Zdena, ed. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Díl V.: Horácko = (Popisky tanců ke stejnojmenné videokazetě). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 164 s.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Obhajoba písemně připravené lekce pro vybraný region, její dílčí předvedení a komentář jednotlivých prvků a vazeb, jejich provedení se zacílením na čistotu regionálního provedení.

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9 tj. 86 hodin distančně,

14 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná činnost studentů je zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance i tvorbu vystoupení pro žáky uměleckých škol, amatérských i profesionálních souborů.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům, v literatuře vyhledá zásadní informace o probírané oblasti

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

Posluchač si po každé probrané oblasti připraví technickou průpravu a vyhledá tanec v literatuře týkající se dané oblasti.

Vyhledá ukázku tance na Youtube nebo DVD Strážnice, zhodnotí pohybově-taneční materiál, analyzuje pohybový slovník dané oblasti a připraví si krátkou vazbu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů