Didaktika a metodika KT 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT6 ZK 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář KT 4

Obsah kurzu

Detailní rozbor prvků techniky klasického tance střední etapy výuky - 4. a 5. ročníku podle osnov osmileté Taneční konzervatoře.

Východiskem k výuce je ucelený a osvědčený systém A. Vaganovové, který systematicky rozvíjí výuku prvků klasického tance od té nejjednodušší formy až k mistrovskému zvládnutí techniky KT.

Vedle toho je kladen důraz na hledání nových cest a možností ve výuce KT, stejně tak na znalost fungování těla, navazování na poznatky a znalosti z předmětu Taneční medicína.

Smyslem procvičování a analyzování jednotlivých prvků, včetně vedení celé lekce, je poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet patřičnou tvůrčí a komunikační atmosféru.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému studentovi.

Tematické okruhy:

allegro:

především „střední“ skoky, začátek výuky „velkých“ skoků

Doporučená nebo povinná literatura

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Abeceda klasického tance. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 117 s.

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Klasický tanec. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 125 s.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec : škola mužské interpretace. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 319 s.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 127, [1] s.

Doporučená literatura:

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993. 79 s. il.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca : s 1 po 8 klass. 2. dopl. vyd. Leningrad: Iskusstvo, 1981. 260 s. il.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968. 261 s. obr. příl.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOUTUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

ústní zkouška z praktické i teoretické znalosti metodiky klasického tance střední etapy výuky (4. - 5. ročník)

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, hospitace na taneční konzervatoři a v baletním studiu včetně písemné reflexe

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů