Didaktika a metodika KT 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT3 Z 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalost základního postavení těla, metodiky a metodických postupů při výuce klasické taneční techniky v rovině základního stupně etapy výuky podle běžných osnov v systému vyučování a studia v tanečních konzervatořích, ale také v jiných typech institucí (např. ZUŠ, soukromé školy, zájmová studia, kurzy). Metodický rozbor, zadání, nácvik a opravení chyb jednotlivých prvků, tvorba jednoduchých enchaînements.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář klasického tance 1

Obsah kurzu

Východiskem k výuce je ucelený a osvědčený systém A. Vaganovové, který systematicky rozvíjí výuku prvků klasického tance od té nejjednodušší formy až k mistrovskému zvládnutí techniky KT. Systém umožňuje osvojení si všech znalostní o řazení a kombinacích každého prvku podle metodických pravidel.

Vedle toho je kladen důraz na hledání nových cest a možností ve výuce KT, stejně tak na znalost fungování těla, navazování na poznatky a znalosti z předmětu Taneční medicína.

Výukový program počítá s výukou pedagogických principů rozvoje žádaných fyzických dispozic přesně dávkovaným režimem zátěže, opakování, maximální psychickou koncentrací a pochopení probírané látky.

Systém teoretické analýzy a praktických úkolů učí a umožňuje studentům poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet patřičnou tvůrčí a komunikační atmosféru.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému studentovi.

Tematické okruhy:

Rozbor a analýza nových prvků à la barre (orientační seznam):

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Abeceda klasického tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Klasický tanec. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

Doporučená literatura:

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

WARREN, Gretchen Ward a Susan COOK. Classical ballet technique. Tampa: University of South Florida Press, c1989. ISBN 0813008956.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí, obratnosti a dovedností při zadávání zavedených vazeb ve struktuře tréninku klasického tance, obhajoba seminární práce (rozsah cca 5 NS)

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, hospitace na taneční konzervatoři a v baletním studiu včetně písemné reflexe

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů