Choreografický seminář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS4 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student je schopen vytvořit choreografický scénář i režijní knihu, dokáže vytvořit portfolio ke svému bakalářskému představení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je získat zkušenosti s komplexním přístupem k tvorbě. Naučit se zachytit v podobě scénáře vlastní autorské dílo. Prostřednictvím odstupu dál rozvíjet osobitý choreografický jazyk.

Tematické okruhy:

praktické zpracování scénosledu

tvorba choreografického scénáře

režijní kniha a její využití

jak vytvořit anotaci a portfolio hotového představení

Doporučená nebo povinná literatura

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla. Praha: Československý spisovatel, 1963.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění, 2001, 273 s., ISBN 80-85883-93-7.

WIESNER, Daniel. Taneční divadlo aneb vyprávění o Macbethovi. Praha: Akademie múzických umění, 2016, 160 s., ISBN 978-80-7331-411-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vypracuje podrobný choreografický scénář a režijní knihu ke své bakalářské autorské choreografii včetně návrhů kostýmů, scény, hudební dramaturgie a popisu light designu. Vše odevzdá v písemné podobě.

Další požadavky – docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů