Repertoár současného tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RST4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Obsah

Tvorba světových choreografů v období 80.a 90.let 20.století a jejich vztah k české taneční scéně

R.Horta, M.Ek, W.Forsythe, N.Duato, O.Naharin, P.Bausch

Výsledky učení

Shrnutí a hodnocení vývoje moderního tance na našich scénách: přehled probrané látky v souvislostech se světovým tanečním děním,.současné trendy a pohybové divadlo

Předpoklady a další požadavky

Aktivní znalost učiva předcházejících přednášek, cvičení a seminářů

Literatura

Taneční listy

Dance international

Videozáznamy ze soukromých archivů:záznamy z představení Vysokoškolského uměleckého souboru,Tanečního centra Praha,Národního divadla,televizní dokumenty o současném tanečním umění

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a cvičeních a splnění zadaných písemných rozborů

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:

nastudování a prezentace choreografické ukázky

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů