Balet ve Vídni 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BVV2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se řadí mezi historicky koncipované přednášky, cílem je detailní poznání určité vývojové fáze evrospkého tanečního umění. Předmět doplňuje poznatky získané v přehledových historických přednáškách.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování přehledových historických přednášek Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách. Předmět navazuje na Balet ve Vídni 1.

Obsah kurzu

Výklad sleduje nejdůležitější události, počiny a osobnosti vídeňské baletní scény od počátku 19. století takřka do současnoti, s důrazem na interakce tamního dění s českým prostředím. Detailní pozornost je věnována zejména období baletního romantismu, v němž patřilo Vídni místo jednoho z nejdůležitějších baletních center a kdy ve Vídni působily četné vůdčí osobnosti tohoto stylu, např. Filippo a Marie Taglioni, Fanny Elssler, Jules Perrot aj. V období druhé poloviny 19. století se studenti seznamují s místní podobou pozdněromantického baletu, jak ji představoval choreograf Josef Hassreiter a jím vytvořená forma narativního, vlasteneckého baletu (Rund um Wien, Puppenfee). Velkou plochu zaujímá ve výkladu vídenský příspěvek k formováí evropské taneční moderny (hostování Isadory Duncan, vídeňské tanečnice Grete Wiesenthal, Gertrud Kraus, Gertrud Bodenwieser aj.). V odbobí po 2. světové válce se v přednáškách reflektují některé vybrané osobnosti a události vídeňského baletního dění.

Doporučená nebo povinná literatura

Alexander, Gerda; Groll, Hans: Tänzerin, Choreographin, Pädagogin Rosalia Chladek, Wien 1995.

Oberzaucher-Schüller, Gunhild ed.: Ausdruckstanz, Wilhelmshaven 1974.

Dunlop MacTavish, Shona: Bertrud Bodenwieser, Bremen 1995.

Fiedler, Leonhard; Lang, Martin eds.: Grete Wiesenthal. Die schönheit der Sprache des Körpers im Tanz, Salzburg, Wien 1985.

Guest, Ivor: Fanny Elssler, London 1970.

Manor, Giora: The Life and Dance of Gertrud Kraus, Hakibbutz Hameuchad 1978.

Nics, Peter; Weissenböck, Jarmila eds.: Tanz: 20. Jahrhundert in Wien, Wien 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů