Videoseminář 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VS6 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je podrobně seznámit studenty se životem a dílem Jiřího Kyliána za pomocí chronologického rozboru jeho choreografií.

Forma studia

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje absolvování Videosemináře 5. Výhodou je též absolvování předmětu analýza tance.

Obsah kurzu

Videoseminář 6 je zaměřen na podrobný rozbor děl Jiřího Kyliána. Zabývá se obdobím jeho tvorby od roku 1990 do současnosti. Cílem je nalezení klíčových bodů a děl v choreografově životě, rozklíčování způsobu jeho práce a nalezení inspiračních zdrojú a podnětů v návaznosti na jednotlivé periody jeho života.

Doporučená nebo povinná literatura

Choreografie Jiřího Kyliána od roku 1990 do roku 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, shlédnutí veškerých prezentovaných záznamů

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů