Balet ve Vídni 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BVV1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se řadí mezi historicky koncipované přednášky, cílem je detailní poznání určité vývojové fáze evrospkého tanečního umění. Předmět doplňuje poznatky získané v přehledových historických přednáškách.

Forma studia

Kontkatní výuka

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování přehledových historických přednášek Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách.

Obsah kurzu

V prvním semestru se výklad vývoje baletu ve Vídni soustřeďuje na chronologické postižení formování baletního dění od prvních ohlasů formy ballet de cour po konec 18. století. Věnuje se rozboru jednotlivých raných tanečně divadelních představení, formování divadelního života v jednotlivých vídeňských divadlech, s důrazem na dění v Dvorní opeře a v Divadle u Korutanské brány. Podrobně je postižena aktivita významných osobností, které působily ve Vídni, konkrétně choreografů éry ballet d´action Franze Hilferdinga, Jeana Georgese Noverra a Gasparo Angioliniho, skladatele Ch. W. Glucka. Výklad končí obdobím preromantického baletu, jehož podoba byla ve Vídni zvlášť rozvinuta, z osobností se týká především tvorby Salvatore Vigana a dalších italských baletních mistrů. Součástí předmětu jsou rozbory libret a dalšího dokumentárního materiálu, poslech hudebních děl spojených s vídeńským baletním děním apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Brown, Bruce Alan: Gluck and the French Theatre in Vienna, Oxford 1991.

Derra de Moroda, Friderica: Franz Anton Christoph Hilverding und das Ballett d´action. In Österreichische Musikzeitschrift 23, 4 (1968).

Gregor, Joseph: Kulturgeschichte des Balletts, Wien 1944.

Haas, Robert: Die Wiener Ballett-Pantomime im 18. Jahrhundert und Glucks Don Juan. Studien zur Musikwissenschaftn 10 (1923), s. 6-36.

Lynham, Deryck: The Chevalier Noverre, London 1950.

Raab, Riki: Ballettreformator J. G. Noverre in Wien. In Jahrbuch des Vereines für Geschichte der Stadt Wien 13 (1957).

Raab, Riki: Biographischer Index des Wiener Opernballetts von 1631 bis zur Gegenwart, Wien 1994.

Salmen, Walter ed.: Mozart in der Tanzkultur seiner Zeit, Innsbruck 1990.

Winter, Marian Hannah: The Pre-Romantic Ballet, London 1974.

Zechmeister, Gustav: Die Wiener Theater nächst der Burg und nächst dem Kärntnerthor von 1747 bis 1776, Wien 1971.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů