Didaktika a metodika KT 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT4 ZK 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalost základního postavení těla, metodiky a metodických postupů při výuce klasické taneční techniky v rovině základního stupně etapy výuky podle běžných osnov v systému vyučování a studia v tanečních konzervatořích, ale také v jiných typech institucí (např. ZUŠ, soukromé školy, zájmová studia, kurzy). Metodický rozbor, zadání, nácvik a opravení chyb jednotlivých prvků, tvorba jednoduchých enchaînements.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář KT 2

Obsah kurzu

Východiskem k výuce je ucelený a osvědčený systém A. Vaganovové, který systematicky rozvíjí výuku prvků klasického tance od té nejjednodušší formy až k mistrovskému zvládnutí techniky KT. Systém umožňuje osvojení si všech znalostní o řazení a kombinacích každého prvku podle metodických pravidel.

Vedle toho je kladen důraz na hledání nových cest a možností ve výuce KT, stejně tak na znalost fungování těla, navazování na poznatky a znalosti z předmětu Taneční medicína a Kineziologie.

Výukový program počítá s výukou pedagogických principů rozvoje žádaných fyzických dispozic přesně dávkovaným režimem zátěže, opakování, maximální psychickou koncentrací a pochopení probírané látky.

-detailní rozbor prvků klasické taneční techniky 2. a 3. ročníku podle osnov osmileté taneční konzervatoře

-rozvoj metodického myšlení

-pochopení a porozumění principům techniky klasického tance

-dovednost logicky řadit a kombinovat prvky dané etapy výuky

-vytvářet a prezentovat odpovídající kombinace

-to vše zvládat na základě orientace v hudebním doprovodu, včetně komunikace s korepetitorem

-analýza pedagogické prezentace a vzájemná zpětná vazba, jak od pedagoga, tak od studentů.

Systém teoretické analýzy a praktických úkolů učí umožňuje studentům poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet patřičnou tvůrčí a komunikační atmosféru.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému studentovi.

Tematické okruhy:

Rozbor a analýza přenesených cvičení od tyče a nových prvků au milieu a allegro (orientační seznam):

au millieu:

allegro:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Abeceda klasického tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Klasický tanec. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

Doporučená literatura:

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

WARREN, Gretchen Ward a Susan COOK. Classical ballet technique. Tampa: University of South Florida Press, c1989. ISBN 0813008956.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

ústní zkouška z praktické i teoretické znalosti metodiky klasického tance základní etapy výuky

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, hospitace na taneční konzervatoři a v baletním studiu včetně písemné reflexe

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů