Výběrová přednáška z dějin tance III 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107III1 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ, Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti historie tance, přednášky se zaměřují na detailní historický výklad specifických vývojových fází tance, konkrétních fenoménů a osobností.

Forma studia

výklad, analýza historických pramenů, metody interpretace pramenů

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování přehledových přednášek z taneční historie, tj. Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách.

Obsah kurzu

Konkrétní náplň je dána zaměřením vypsané přednášky, jedná se např. o Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století. Sylabus viz tam.

Doporučená nebo povinná literatura

Přehled studijních materiálů u jednotlivých přednášek - Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. 18. století

Hodnoticí metody a kritéria

Závisí na konkrétní náplni přednášky, zpravidla jsou kredity uděleny za aktivní účast v přednáškách a studium zadané literatury.

Během semestru se vyžaduje soustavná četba souvisejících textů a aktivní účast v přednáškách. Celkové hodnocení semestru vychází z těchto dvou činností.

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: aktivní účast v přednáškách, četba zadané literatury.

Poznámka

Téma přednášky: Tanec v náboženství a filosofii 1

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů