Choreografie a režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOR2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu vlastních choreografických celků, dle zadaných témat. Rozvinou vlastní osobitý choreografický slovník a myšlení. Studenti jsou schopni používat poezii jako inspirační zdroj choreografie, umí pracovat s mluveným slovem a získají zkušenost s experimentálními postupy ve své tvorbě.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu Choreografie a režie 2 se zaměřuje především na prohloubení a rozvíjení již získaných dovedností a zkušeností. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých jevištních složek, potřebných pro vytvoření choreografie pro jeviště: zejména práce s pohybovým materiálem, interprety, dramaturgickou výstavbou a zaměření se na práci s hudbou a zvukem.

Předmět se doplňuje s látkou probranou v předmětu Choreografický seminář 6.

Cílem studia je hledání a rozvíjení osobitého choreografického jazyka. Student je veden k prohlubování vlastního choreografického myšlení a praktického použití kompozičních zákonitostí tance v procesu tvorby od počátečního nápadu, přes záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy zhlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice. Součástí předmětu jsou také návštěvy repertoárových i projektových představení i možnost účastnit se zkoušek, zhlédnutí a rozbor doporučených videozáznamů choreografií vztahujících se k probíranému tématu. Další doporučenou složkou je návštěva koncertů soudobé hudby různých žánrů.

Tematické okruhy

-báseň jako inspirace pro tanec

-analýza choreografií inspirovaných poezií

-temporytmus poezie a tance

-využití mluveného slova

-experiment v tvorbě pohybových obrazů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Doporučená literatura:

ADÁMEK, Jiří. Théâtre musical: divadlo poutané hudbou. Praha: Nakladatelství AMU, 2010. ISBN 978-80-7331-191-9.

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BROOK, Peter. Nitky času: memoáry. Praha: Divadelní ústav, 2004. Světové divadlo. ISBN 80-7008-170-8.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook, Oxon: Routledge, 2010. ISBN 0-203-85216-8.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment, 2007. ISBN 978-80-239-9284-7.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zkoušky je vytvoření choreografie menšího rozsahu (do 20 min) na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů. Choreografie bude předvedena na sále nebo na jevišti. Součástí zkoušky bude její obhajoba, diskuse a ústní reflexe zhlédnutých choreografií.

Další požadavky – docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia, dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů