Pedagogický seminář klasického tance 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSK5 zápočet 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Pedagogický seminář slouží především k samostatné pedagogické praxi, tak aby studenti uplatnili získané znalosti z hodin metodiky a techniky klasického tance.

Společné setkání a konfrontace studentů různých ročníků umožňuje uchopit a zpracovat zadané téma z pohledu různého stupně výuky. Studenti nižších ročníků jsou nuceni reagovat a rozebírat práci svých starších kolegů a naopak. Takto koncipovaná práce umožňuje chápat a aplikovat v praxi celou škálu prvků, vazeb, kombinací v technice klasického tance, rozvíjí kreativitu a schopnost pedagogického vnímání.

Důležitou součástí pedagogických seminářů jsou příležitostná pozvání tuzemských i zahraničních pedagogů (závisí především na finanční situaci).

Studenti mají možnost poznávat způsob práce jiných pedagogických osobností, seznamovat se s různými styly výuky, objevují nové možnosti v přístupu k pochopení problematiky výuky klasického tance.

V rámci diskuse dochází k analýze získaných poznatků.

Výsledky učení

Cílem předmětu je praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, tzn. schopnosti zadat a vést hodinu v rámci zadání, schopnost komunikace s korepetitorem, schopnost analýzy vlastní práce i práce svých kolegů.

Předpoklady a další požadavky

Praktické i teoretické znalosti techniky klasického tance. Základní schopnost pedagogické práce na základě získaných zkušeností z metodiky klasického tance.

Literatura

V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasický tanec, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 hodin klasického tance, 1972 Leningrad; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; A. Messerer: Lekce klasického tance, 1967 Moskva; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; S. Lifar: Traité de Danse Academique; C.W.Beaumont: Theory and Practice of Theatrical Dancing (Cecchetti Method), 1932 Londýn.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

schopnosti samostatné pedagogické činnosti, kreativity

prezentace

Zkouška praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% pedagogické schopnosti 30% prezentace 10% zkouška

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů