Scénografie a kostým 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SK2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kristýna TÄUBELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristýna TÄUBELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vytvořit přehled o vývoji pojetí taneční scénografie a kostýmu ve vztahu k dějinám odívání, dějinám divadelní scénografie obecně a české speciálně. Tento přehled by měli posluchači oboru choreografie zužitkovat při vlastní choreografické práci v rámci spolupráce s vývtvarníkem.

Forma studia

Přednáška, seminář.

Předpoklady a další požadavky

Pro účast v předmětu nejsou stanoveny zvláštní požadavky, předpokládá se orientace v problematice výtvarného umění a dějin divadla.

Obsah kurzu

Výklad postupuje chronologicky podle jednotlivých slohových období s důrazem na fáze spojené s intenzivním vývojem v oblasti divadelní scénografie (antika, renesance, baroko, 19. a 20. století), paralelně jsou sledovány dějiny odívání, proměny architektonického slohu a vývoj divadelní scénografie. Speciální pozornost je věnována významným osobnostem české divadelní scénografie minulosti i současnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Kybalová, L.: Starověk; Středověk; Renesance; Barok a rokoko; Od empíru k druhému rokoku; Doba turnýry a secese, Praha 2000, 2001; Máchalová, J.: Móda 20. století, Praha 2003; Baudot, F.: Móda století, Praha 2001; Ptáčková, V.: Česká scénografie 20. století, Praha 1981; Svoboda, J.: Tajemství divadelního prostoru, Praha 1992; materiály z Pražského Quadrienále, Bienále v Benátkách, periodika: Scénografie, Interscéna apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:

seminární práce a její prezentace

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů