Choreografický seminář 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS5 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat praktickou zkušenost s tvorbou choreografie využité pro spolupráci s jiným uměleckým žánrem. Například jako číslo pro muzikál, operu, operetu, kabaret, reklamu, přehlídku nebo videoklip a další.

Tematické okruhy:

-Choreografie pro jiné umělecké disciplíny

-Jak funguje spolupráce s režisérem

-Jak tvořit choreografii pro jiný umělecký žánr

-Rozbory typických příkladů a ukázek muzikálů a oper (např. Bob Foss, Twyla Tharp, Sidi Larbi Cherkaui, Sascha Waltz a další)

Výsledky učení

Na konci semestru student chápe pozici choreografa jako spolupracující profese, rozumí problematice tvorby „užité“ choreografie.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HOGGARDOVÁ, Pavlína. Muzikál na prahu tisíciletí : Mezi komercí a elitou – možnosti reformy muzikálového divadla v době (post-) moderní. 1. vyd. Brno: Retypo, 2000.

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Vybrané ukázky na YouTube

Shlédnutí doporučených představení podle momentálních možností.

Hodnoticí metody a kritéria

K zápočtu student vytvoří „užitou“ choreografii například pro muzikál, operu, operetu, videoklip nebo kabaret, nastuduje choreografii s libovolným počtem interpretů v rozsahu do 10 min. Choreografii předvede na sále.

Další požadavky: docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů