Choreografický seminář 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS7 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student chápe specifika projektu určeného pro nedivadelní prostředí, vyzkouší si typické postupy tvorby, rozumí odlišnému vztahu diváka a performera. Rozumí problematice interdisciplinární tvorby.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat praktickou zkušenost s tvorbou choreografie pro nedivadelní prostor – site specific.

Tematické okruhy:

-Site specific – vymezení pojmu

-Objevování genius loci

-Přesahy z divadelního a výtvarného světa

-Architektura

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRANDSTETTER, Gabriele. Tanec, prostor a světlo : antologie současné německojazyčné taneční vědy. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. 199 stran :. ISBN 978-80-7460-125-5.

ČECH, Viktor. Choreografický moment v současném umění. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2018. ISBN 978-80-7561-147-5.

Doporučená literatura:

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Přeložil Petr KRATOCHVÍL, přeložil Pavel HALÍK. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-303-5.

SCHMELZOVÁ, Radoslava, Dominika ŠPALKOVÁ a Tomáš ŽIŽKA, ed. Labyrint světa a ráj srdce: The labyrinth of the world and the paradise of the heart. Hradec Králové: Mezinárodní institut figurálního divadla, 2015. ISBN 978-80-7465-211-0.

VÁCLAVOVÁ, Denisa a Tomáš ŽIŽKA, DVOŘÁK, Jan, ed. Site specific. Praha: Pražská scéna, 2008. Panorama českého alternativního divadla. ISBN 978-80-86102-44-3.

Hodnoticí metody a kritéria

K zápočtu student vytvoří choreografii pro nedivadelní prostor v rozsahu do 10 min pro libovolný počet interpretů a uvede ji v nedivadelním prostoru.

Další požadavky – docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů