Choreografický seminář 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat praktickou zkušenost s tvorbou choreografie pro nedivadelní prostor – site specific.

Tematické okruhy:

-Site specific – vymezení pojmu

-Objevování genius loci

-Přesahy z divadelního a výtvarného světa

-Architektura

Výsledky učení

Na konci semestru student chápe specifika projektu určeného pro nedivadelní prostředí, vyzkouší si typické postupy tvorby, rozumí odlišnému vztahu diváka a performera. Rozumí problematice interdisciplinární tvorby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BRANDSTETTER, Gabriele. Tanec, prostor a světlo : antologie současné německojazyčné taneční vědy. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. 199 stran :. ISBN 978-80-7460-125-5.

ČECH, Viktor. Choreografický moment v současném umění. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2018. ISBN 978-80-7561-147-5.

Doporučená literatura:

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Přeložil Petr KRATOCHVÍL, přeložil Pavel HALÍK. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-303-5.

SCHMELZOVÁ, Radoslava, Dominika ŠPALKOVÁ a Tomáš ŽIŽKA, ed. Labyrint světa a ráj srdce: The labyrinth of the world and the paradise of the heart. Hradec Králové: Mezinárodní institut figurálního divadla, 2015. ISBN 978-80-7465-211-0.

VÁCLAVOVÁ, Denisa a Tomáš ŽIŽKA, DVOŘÁK, Jan, ed. Site specific. Praha: Pražská scéna, 2008. Panorama českého alternativního divadla. ISBN 978-80-86102-44-3.

Hodnoticí metody a kritéria

K zápočtu student vytvoří choreografii pro nedivadelní prostor v rozsahu do 10 min pro libovolný počet interpretů a uvede ji v nedivadelním prostoru.

Další požadavky – docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů