Balet po roce 1945/2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BPV2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se řadí mezi historicky koncipované přednášky, cílem je detailní poznání určité vývojové fáze evrospkého tanečního umění. Předmět doplňuje poznatky získané v přehledových historických přednáškách.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování přehledových historických přednášek Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách. Předmět navazuje na Balet po roce 1945 1.

Obsah kurzu

Výklad vývoje baletního dění na americkém kontinentě, s důrazem na dění v USA jako hlavního centra baletu. Sledování osobitých rysů amerického dění a zároven styčných bodů amerického a evropského vývoje, vzájemných vlivů a interakcí.

Formování hlavních baletních souborů: Amarican Ballet Theatre, New York City Ballet, Joffrey Ballet, jejich reprtoár, tvůrci, interpretační osobnosti;

Baletní neoklasicismus v díle George Balanchina a Jerome Robbinse, tvorba Antony Tudora, Agnes de Mille aj.

Charakteristika amerického intepretačního stylu, činnost významných ruských emigrantů v Americe (Michail Baryšnikov, Natalia Makarovová aj.)

Doporučená nebo povinná literatura

Ashley, Merrill: Dancing for Balanchine, New York 1984.

Buckle, Richard: George Balanchine: Ballet Master, New York 1988.

Denby, Edwin: Dance Writings, New York 1986.

Kirstein, Lincoln: Thirty Years: The New York City Ballet, New York 1978.

Payne, Charles: American Ballet Theatre, New York 1977.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

ústní zkouška

Poznámka

V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů