Choreografie a režie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOR4 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu vlastních choreografických celků, dle zadaných témat. Rozvinou vlastní osobitý choreografický slovník a myšlení. Studenti jsou schopni vytvořit představení většího rozsahu, spolupracují s dalšími obory, rozumí všem fázím přípravy a dokáží je zrealizovat.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu Choreografie a režie 4 se zaměřuje především na prohloubení a rozvíjení již získaných dovedností a zkušeností. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých jevištních složek, potřebných pro vytvoření choreografie pro jeviště: zejména práce s pohybovým materiálem, interprety, dramaturgickou výstavbou a zaměření se na práci s hudbou a zvukem.

Předmět se doplňuje s látkou probranou v předmětu Choreografický seminář 8.

Cílem studia je hledání a rozvíjení osobitého choreografického jazyka. Student je veden k prohlubování vlastního choreografického myšlení a praktického použití kompozičních zákonitostí tance v procesu tvorby od počátečního nápadu, přes záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy zhlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice. Součástí předmětu jsou také návštěvy repertoárových i projektových představení i možnost účastnit se zkoušek, zhlédnutí a rozbor doporučených videozáznamů choreografií vztahujících se k probíranému tématu. Další doporučenou složkou je návštěva koncertů soudobé hudby různých žánrů.

Tematické okruhy

-tvorba závěrečné magisterské práce

-tvorba scénické podoby choreografie (scéna, kostýmy, hudba)

-tvorba light designu

-tvorba režijní knihy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook, Oxon: Routledge, 2010. ISBN 0-203-85216-8.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zkoušky je vytvoření choreografie většího rozsahu (minimálně 30 min) na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů. Choreografie bude předvedena na jevišti. Součástí zkoušky bude její obhajoba, diskuse a ústní reflexe zhlédnutých choreografií.

Další požadavky – docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia, dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů