Choreografie a režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOR1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Výuka předmětu Choreografie a režie 1 se zaměřuje především na prohloubení a rozvíjení již získaných dovedností a zkušeností. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých jevištních složek, potřebných pro vytvoření choreografie pro jeviště: zejména práce s pohybovým materiálem, interprety, dramaturgickou výstavbou a zaměření se na práci s hudbou a zvukem.

Předmět se doplňuje s látkou probranou v předmětu Choreografický seminář 5.

Cílem studia je hledání a rozvíjení osobitého choreografického jazyka. Student je veden k prohlubování vlastního choreografického myšlení a praktického použití kompozičních zákonitostí tance v procesu tvorby od počátečního nápadu, přes záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy zhlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice. Součástí předmětu jsou také návštěvy repertoárových i projektových představení i možnost účastnit se zkoušek, zhlédnutí a rozbor doporučených videozáznamů choreografií vztahujících se k probíranému tématu. Další doporučenou složkou je návštěva koncertů soudobé hudby různých žánrů.

Tematické okruhy

-literární předloha jako inspirační zdroj

-jaká literární témata jsou vhodná k choreografickému zpracování

-literární témata v choreografii 21. století

-tvorba libreta podle literární předlohy

-funkce a použití textu a mluveného slova v tanci

-analýza děl inspirovaných literární předlohou (např. José Limon, Marta Graham, Mats Ek, Alexander Ekman, Maguy Marin, Dimitris Papaionnaou, Sascha Waltz a další)

Výsledky učení

Studenti získají inspirační materiál a odborné nástroje pro tvorbu vlastních choreografických celků dle zadaných témat. Rozvinou svůj osobitý choreografický slovník a myšlení.

Student je schopen analyzovat ústně i písemně choreografická díla a jejich vztah k literární předloze. Umí vytvořit dramaturgický koncept choreografického díla a scénář na základě literární předlohy. Dokáže samostatně argumentovat a diskutovat nad choreografickou tvorbou vlastní i cizí. Umí zdokumentovat vlastní tvorbu, zpracovat portfolio.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Vyd. v ČR 2. Přeložil Tereza BRDEČKOVÁ, přeložil Jiří DĚDEČEK. Praha: Limonádový Joe, 2014. ISBN 978-80-905624-2-4.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BROOK, Peter. Nitky času. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2004, ISBN 80-7008-170-8.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook, Oxon: Routledge, 2010. ISBN 0-203-85216-8.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zápočtu je vytvoření choreografie menšího rozsahu (do 15 min) na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů. Choreografie bude předvedena na sále. Součástí zápočtu bude její obhajoba, diskuse a ústní reflexe zhlédnutých choreografií.

Další požadavky – docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia, dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
ELIÁŠOVÁ B.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Bohumíra ELIÁŠOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů