Choreografie a režie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOR1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají inspirační materiál a odborné nástroje pro tvorbu vlastních choreografických celků dle zadaných témat. Rozvinou svůj osobitý choreografický slovník a myšlení.

Student je schopen analyzovat ústně i písemně choreografická díla a jejich vztah k literární předloze. Umí vytvořit dramaturgický koncept choreografického díla a scénář na základě literární předlohy. Dokáže samostatně argumentovat a diskutovat nad choreografickou tvorbou vlastní i cizí. Umí zdokumentovat vlastní tvorbu, zpracovat portfolio.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu Choreografie a režie 1 se zaměřuje především na prohloubení a rozvíjení již získaných dovedností a zkušeností. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých jevištních složek, potřebných pro vytvoření choreografie pro jeviště: zejména práce s pohybovým materiálem, interprety, dramaturgickou výstavbou a zaměření se na práci s hudbou a zvukem.

Předmět se doplňuje s látkou probranou v předmětu Choreografický seminář 5.

Cílem studia je hledání a rozvíjení osobitého choreografického jazyka. Student je veden k prohlubování vlastního choreografického myšlení a praktického použití kompozičních zákonitostí tance v procesu tvorby od počátečního nápadu, přes záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy zhlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice. Součástí předmětu jsou také návštěvy repertoárových i projektových představení i možnost účastnit se zkoušek, zhlédnutí a rozbor doporučených videozáznamů choreografií vztahujících se k probíranému tématu. Další doporučenou složkou je návštěva koncertů soudobé hudby různých žánrů.

Tematické okruhy

-literární předloha jako inspirační zdroj

-jaká literární témata jsou vhodná k choreografickému zpracování

-literární témata v choreografii 21. století

-tvorba libreta podle literární předlohy

-funkce a použití textu a mluveného slova v tanci

-analýza děl inspirovaných literární předlohou (např. José Limon, Marta Graham, Mats Ek, Alexander Ekman, Maguy Marin, Dimitris Papaionnaou, Sascha Waltz a další)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Vyd. v ČR 2. Přeložil Tereza BRDEČKOVÁ, přeložil Jiří DĚDEČEK. Praha: Limonádový Joe, 2014. ISBN 978-80-905624-2-4.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BROOK, Peter. Nitky času. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2004, ISBN 80-7008-170-8.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook, Oxon: Routledge, 2010. ISBN 0-203-85216-8.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zápočtu je vytvoření choreografie menšího rozsahu (do 15 min) na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů. Choreografie bude předvedena na sále. Součástí zápočtu bude její obhajoba, diskuse a ústní reflexe zhlédnutých choreografií.

Další požadavky – docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia, dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
ELIÁŠOVÁ B.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Bohumíra ELIÁŠOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů