Choreografický seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS2 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru studenti ovládají základní problematiku přípravy choreografie na zakázku, jsou schopni vytvořit si postup práce, tak aby pochopili užití choreografie v daném žánru. Rozumí problematice spolupráce v širším tvůrčím týmu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat praktickou zkušenost s prací na zakázku, přípravou a tvorbou užité choreografie. Pochopit postup práce i problematiku jednotlivých fází.

Tematické okruhy:

užitá choreografie – nejtypičtější příklady využití

problematika spolupráce v daném žánru

studium zadaného žánru

příprava koncepce

praktická realizace

Doporučená nebo povinná literatura

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

ŠAFRÁNEK, Miloš. Divadlo Bohuslava Martinů. Praha: Supraphon, 1979.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vytvoří choreografii na zakázku, pro konkrétní účel (muzikál, opera, videoklip k písničce, módní přehlídka apod.). Student připraví celkovou koncepci a zpracuje vybranou část choreograficky. Choreografii předvede na sále.

Další požadavky: docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů