Repertoár lidového tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RL2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nastudování sólových partů tanců Včas vína a Tance z Velké Kubry. Ovládnutí krokového materiálu těchto oblastí. Partnerská práce v tanci Z Veké Kubry. Práce s rekvizitou - vinný džbán.

Forma studia

Praktické zvládnutí vybraného tance na sále. Studium tance dle videa nebo zápisu.

Předpoklady a další požadavky

Přímá aktivní účast na hodinách, schopnost předvést části probrané choreografie.

Obsah kurzu

Příprava krokového materiálu tance: Před nastudováním celého tance jsou posluchači seznámeni s krokovým materiálem a specifikou oblasti, z níž tanec pochází. Je třeba, aby posluchači technicky správně ovládali jak jednotlivé kroky, tak i jejich vazby. V tanci V čas vína je důležitá i práce s rekvizitou (džbán). Partnerská práce z tance Velká Kubra.

Půdorysné kresby tance: Seznámení s půdorysem tance a jeho záznam pro lepší orientaci při dalším nácviku. Každý posluchač se nejprve učí jedno místo tanečníka, a pak si osvojuje i další (protilehlé místo, místo svého souseda, jiný sólový part). Posluchači se seznamují postupně se všemi místy tanečních párů. Jsou probrány varianty tance pro tři, pět, sedm a více párů. Variabilita počtu tanečníků je velmi dobře uplatnitelná v praxi.

Nastudování tance po částech: Nejprve se posluchači seznámí se sólovými party (každý musí ovládat všechny) a pak je postupně spojují do celku. Jejich úkolem je zvládnutí celého tance tak, aby jej mohli kdykoli naučit své budoucí žáky.

Libuše Hynková: Včas vína: Tanec je z oblasti Nitry a Tekova, v choreografii Libuše Hynkové je obsažen celý barvitý taneční materiál této oblasti. Choreografie patřila k základnímu repertoáru Českého státního souboru písní a tanců a dodnes je hojně využívána pro mnohá představení (např. na tanečních konzervatořích).

Libuše Hynková: Tance z Velké Kubry: Tanec je z oblasti Trenčianska a Kysucka. Je jedním z nejstarších repertoárových čísel Českého souboru písní a tanců. Tento tanec slavil úspěchy po celém světě. V tanci se objevuje nádech humoru a lidové zábavy v její původní podobě.

Oba tance, V čas vína i Tance z Velké Kubry , jsou příkladem tanečního repertoáru z bohaté nabídky tanců našich nejbližších sousedů ( Slovensko).

Doporučená nebo povinná literatura

Mázorová, Mária; Ondrejka, Kliment a kol.: Slovenské ludové tance, Bratislava 1991.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografka Libuše Hynková. Taneční listy, 1993, č. 2, 3, 4.

Záznamy z představení na VHS

Příslušný notový materiál

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znatost probírané choreografie.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů