Základy taneční produkce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZTP2 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti se seznámí se základními pojmy, institucemi, financováním tanečního umění (státní rozpočet, grantový systém) a dalšími oblastmi nutnými pro všeobecný přehled a předpoklady k činnosti produkčního při přípravě tanečního představení. Součástí probíraných témat bude také příprava rozpočtu a grantové žádosti projektu, spolupráce s dramaturgem a choreografem na produkci představení, postprodukce projektu, PR, reklama, marketing, hostování a zájezdová činnost souborů, zahraniční rozhled, grantová podpora a podobně.

Výsledky učení

Studenti se seznámí se základními pojmy, institucemi, financováním tanečního umění (státní rozpočet, grantový systém) a dalšími oblastmi nutnými pro všeobecný přehled a předpoklady k činnosti produkčního při přípravě tanečního představení. Součástí probíraných témat bude také příprava rozpočtu a grantové žádosti projektu, spolupráce s dramaturgem a choreografem na produkci představení, postprodukce projektu, PR, reklama, marketing, hostování a zájezdová činnost souborů, zahraniční rozhled, grantová podpora a podobně.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Literatura

Bačuvčík, Radim: Marketing kultury

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla

Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění.

Návratová, Jana a kol. Tanec v České republice: definice, historie, financování, legislativa, sociální problematika, školství, reflexe oboru.

Obst, Otto a kol. Základy obecného managementu

Paulovčáková Lucie: Marketing. Přístup k marketingovému řízení

Simek, Stepan S: Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla.

Smolíková, Marta Management umění.

Svoboda, Václav: Public relations moderně a účinně

Vojík, Vladimír: Podnikání v kultuře a umění

Weinrich, H., Koontz, H. Management

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, vypracování anotací a rozpočtu projektu, prezentace

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů