Didaktika a metodika KT 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podrobná znalost techniky klasického tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy.

Schopnost metodicky analyzovat základní prvky techniky klasického tance, artikulovat pedagogické principy výuky klasického tance, správně zadávat a vysvětlovat jednotlivé prvky, rozpoznat chybné provedení a opravovat žáky.

Student chápe skladbu cvičení a kompozici vazeb v rámci hodiny i delšího období s ohledem na vývoj fyzických dispozic tanečníků.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Úvod do taneční pedagogiky 1, Pedagogický proseminář 1

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na metodický rozbor základních prvků techniky klasického tance a je propojen svým praktickým rysem s výukou Úvodu do taneční pedagogiky a Pedagogickým proseminářem. Ve výuce jde o pochopení skladby cvičení, propracovávání vazeb a principů správného zadání a vysvětlení prvků.

Průběžně probíhají diskuse nad záznamy výuky a tréninků nebo na základě hospitací na vybraných uměleckých školách. Takto koncipovaná práce umožňuje chápat a aplikovat v praxi celou škálu prvků, vazeb, kombinací v technice KT, rozvíjí kreativitu a schopnost pedagogického vnímání.

Součástí předmětu je také aktivní účast a reference z určených workshopů a seminářů pořádaných nejen katedrou tance, které slouží jako podkladový materiál do portfolia studenta.

Tematické okruhy:

1)základní fyzické dispozice a jejich rozvoj pro provedení klasické taneční techniky

2)verbální pedagogický projev

3)názorný pedagogický projev (estetická úroveň předvedení a provádění všech pohybů představujících hlavní znaky a styl této techniky)

4)kinestetické působení (soulad fyzického a duševního výkonu, vědomí umístění těla v prostoru, zásady tempo-rytmu)

5)principy korekce a sebekorekce (sebereflexe)

6)artikulace výuky pedagogických principů základní pohybové abecedy klasického tance

7)způsob rozvoje žádaných fyzických dispozic přesně dávkovaným režimem zátěže

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Abeceda klasického tance. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 117 s.

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Klasický tanec. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 125 s.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 319 s.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 127, [1] s.

Doporučená literatura:

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993. 79 s. il.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca : s 1 po 8 klass. 2. dopl. vyd. Leningrad: Iskusstvo, 1981. 260 s. il.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968. 261 s. obr. příl.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOUTUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet v prvním semestru je udělen na základě prověření znalostí, obratnosti a dovedností při zadávání zavedených vazeb ve struktuře tréninku klasického tance.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia na základě absolvovaných hospitací a workshopů

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
JANEČEK V.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Václav JANEČEK bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů