Didaktika a metodika KT 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT5 Z 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvitizita: Pedagogický seminář KT 3

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Východiskem k výuce je ucelený a osvědčený systém A. Vaganovové, který systematicky rozvíjí výuku prvků klasického tance od té nejjednodušší formy až k mistrovskému zvládnutí techniky KT.

Vedle toho je kladen důraz na hledání nových cest a možností ve výuce KT, stejně tak na znalost fungování těla, navazování na poznatky a znalosti z předmětu Taneční medicína.

Obsahem výuky je detailní rozbor prvků techniky klasického tance střední etapy výuky - 4. a 5. ročníku podle osnov osmileté taneční konzervatoře.

Smyslem procvičování a analyzování jednotlivých prvků, včetně vedení celé lekce, je poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet patřičnou tvůrčí a komunikační atmosféru.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému studentovi.

Tematické okruhy:

à la barre:

au millieu:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Abeceda klasického tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

BAZAROVA, Nadežda Pavlovna. Klasický tanec. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

Doporučená literatura:

GASTON, Marylin Z. Ballet pedagogy : a conceptual approach to teaching classisal dance. 1. vydání. [S.l.]: Marylin Z. Gaston, 2017. 171 stran. ISBN 978-80-7460-145-3.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 9780813029771.

WARREN, Gretchen Ward a Susan COOK. Classical ballet technique. Tampa: University of South Florida Press, c1989. ISBN 0813008956.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí, obratnosti a dovedností při zadávání zavedených vazeb ve struktuře tréninku klasického tance, obhajoba seminární práce (rozsah min 3 NS)

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, hospitace na taneční konzervatoři a v baletním studiu včetně písemné reflexe

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů