Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Bc. - kombinované) Lidový tanec – 3. ročník

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Lidový tanec
Typ studia: Bakalářské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didaktika a metodika LT 107KMLT3 Z 4 20SS 107KMLT4 ZK 4 28SS
Pedagogický seminář LT 107KSLT3 Z 4 10SS 107KSLT4 Z 4 14SS
Příprava bakalářské práce 107KPBP1 Z 10 5SS 107KPBP2 Z 10 5SS
Tanec po roce 1945 107KTPR1 Z 3 10PS 107KTPR2 ZK 3 10PS
Minimální počet kreditů za semestr 21 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Tanec s partnerem LT 107KPLT1 Z 2 10CS 107KPLT2 Z 2 10CS
Základy taneční produkce a dramaturgie 107KTPD1 Z 2 10PS 107KTPD2 Z 2 10PS
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Příprava bakalářské práce 1 (107KPBP1) ZT Bakalářskou prací
Příprava bakalářské práce 2 (107KPBP2) ZT Bakalářskou prací
Didaktika a metodika LT 1 (107KMLT1) PZ Didaktika a metodika Lidového tance (S107KDMLT)
Didaktika a metodika LT 2 (107KMLT2) PZ
Didaktika a metodika LT 3 (107KMLT3) PZ
Didaktika a metodika LT 4 (107KMLT4) PZ
Lidový tanec 1 (107KLT1) PZ
Lidový tanec 2 (107KLT2) PZ
Pedagogický proseminář 1 (107KPPR1) PZ
Pedagogický proseminář 2 (107KPPR2) PZ
Pedagogický seminář LT 1 (107KSLT1) PZ
Pedagogický seminář LT 2 (107KSLT2) PZ
Pedagogický seminář LT 3 (107KSLT3) PZ
Pedagogický seminář LT 4 (107KSLT4) PZ
Taneční výchova dětí 1 (107KTVD1) PZ
Taneční výchova dětí 2 (107KTVD2) PZ
Dějiny baletu 20. století (107KDXX) ZT Dějiny tance a baletu (S107KDTB)
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107KDBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107KDBC2) ZT
Moderní taneční směry (107KMTS) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107KPDT1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107KPDT2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107KTPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107KTPR2) ZT
Pedagogická psychologie 1 (107KPP1) ZT Pedagogická psychologie (S107KPP)
Pedagogická psychologie 2 (107KPP2) ZT
Úvod do taneční pedagogiky 1 (107KUTP1) PZ
Úvod do taneční pedagogiky 2 (107KUTP2) PZ