Choreografická praxe 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPRA4 Z 2 14 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 36 až 46 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají praktické zkušenosti a nástroje pro vedení a organizaci zkoušení a vedení interpretů a skupiny interpretů, získají další zkušenosti pro rozvoj osobitého choreografického myšlení a hledání vlastního choreografického jazyka a seznamuje se s principy současné choreografie.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je praktické vedení zkoušky s interprety včetně časového rozvrhnutí, zadání warming up a přípravy na tvorbu, osvojení si nástrojů pro práci s interprety a efektivní zkoušení a tvorbu. Výuka je zaměřena především na to, jak tvořivě pracovat s interpretem. Jak být připraven na zkoušku, jaký je nezbytný warming up a přípravná cvičení pro tvořivý způsob vedení zkoušení ve fázi hledání osobitého pohybového materiálu. Ve druhém semestru se studenti zaměří na tvořivou práci se skupinou interpretů a rozvíjení vzájemné spolupráce ve skupině.

Tematické okruhy:

příprava zkoušení s interprety

choreografická struktura

koncept, struktura, strategie

princip náhody

otevřená choreografická forma

časové rozvržení zkoušky

práce s interprety na praktických úkolech

Doporučená nebo povinná literatura

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vytvoří choreografické studie na téma otevřené choreografické formy, pracuje s principem náhody na základě prostorového omezení, časového omezení nebo jiných pravidel. Vytvoří plán zkoušení a popíše strategie vedení zkoušky s interprety. Rozvíjí zkušenosti získané v předchozím semestru.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů