Methods of Classical Ballet Technique (H0B003A)

Specializace studijního programu Dance Pedagogy

Zobrazit úplný popis

Cíle studia

Profil absolventa

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Obecné informace o přijímacím řízení

Návaznost na další typy studijních programů

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
8. 12. 2022 8. 12. 2027