Výběrová přednáška z dějin tance III 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107III2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Konkrétní náplň je dána zaměřením vypsané přednášky, jedná se např. o Dějiny taneční hudby, Vývoj jevištního tance 17. a 18. století. Sylabus viz tam.

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti historie tance, přednášky se zaměřují na detailní historický výklad specifických vývojových fází tance, konkrétních fenoménů a osobností.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování přehledových přednášek z taneční historie, tj. Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách.

Literatura

Přehled studijních materiálů u jednotlivých přednášek - Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. 18. století

Hodnoticí metody a kritéria

Závisí na konkrétní náplni přednášky, zpravidla jsou kredity uděleny za aktivní účast v přednáškách a studium zadané literatury spolu se složením ústní zkoušky; často je součástí požadavků vypracování písemného úkolu.

Během semestru se vyžaduje soustavná četba souvisejících textů, aktivní účast v přednáškách, vypracování písemného úkolu a složení ústní zkoušky. Celkové hodnocení semestru vychází z hodnocení aktivní účasti v přednáškách, písemného úkolu a ústní zkoušky.

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: aktivní účast v přednáškách, četba zadané literatury, písemný úkol, ústní zkouška.

Poznámka

Téma přednášky: Tanec v náboženství a filosofii 2

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů