Tisk studijního plánu

Studijní plán Dechové nástroje - Lesní roh (Mg) od 2022/23 – 2. ročník

Specializace: Lesní roh
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na lesní roh
 
106LER9 Z 12 2CT 106LER0 Z 12 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty
Hra v orchestru
 
102HVO9 Z 4 48CS 102HVO0 Z 4 48CS
Komorní hra
 
198KH9 Z 4 2CT 198KH0 ZK 4 2CT
Seminář dechových nástrojů
 
106SDN9 Z 3 2ST 106SDN0 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 11 11
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe - dechové nástroje
 
106KP4 Z 1
Organizace a struktura hudebního provozu
 
108OSHP3 Z 2 16PS 108OSHP4 ZK 3 16PS
Příprava magisterské práce
 
106PMP Z 2 12SS
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Volitelné předměty
Lesní roh (Mg) - volitelné předměty výběr
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Dechové nástroje - pedagogické minimum [106DEPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Lesní roh (Mg) - volitelné předměty výběr [106LRNVV]

106LR4N # 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hra na lesní roh 7 (106LER7) PZ Absolventským výkonem
Hra na lesní roh 10 (106LER0) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 7 (198KH7) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 7 (102HVO7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 8 (198KH8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 9 (198KH9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 10 (198KH0) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 8 (102HVO8) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 9 (102HVO9) PZ Absolventským výkonem
Hra na lesní roh 8 (106LER8) PZ Absolventským výkonem
Hra na lesní roh 9 (106LER9) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 10 (102HVO0) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška - Organizace a struktura hudebního provozu (S106TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT