Seminář bicích nástrojů 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SBIN0 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Štěpán HON, Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Jan NEPODAL, Pavel POLÍVKA, Oleg SOKOLOV, Daniel ŠOLTIS, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

Seminář dále rozvíjí výuku z předchozích semestrů a zdůrazňuje kvalitu samostatného kritického myšlení, analytické schopnosti a tvůrčí diskuze na podkladě poučené argumentace. Pozornost je soustředěna na diskusi o problémech hudební interpretace, vzájemnou konfrontaci uměleckých názorů mezi studenty a pedagogy. Studenti procvičují své verbální schopnosti potřebné pro přesnou formulaci a přesvědčivou obhajobu svých uměleckých představ. Uplatňují zde své znalosti a dovednosti získané v hlavních předmětech i v teoretických přednáškách a jsou vedeni k tomu, aby dokázali vést „uměleckou dílnu – workshop“.

Nehrající účastníci semináře jsou vedeni k jasnému formulování myšlenek a konstruktivní kritiky. V případě workshopů s hosty (většinou zahraničními) je studentům nabídnuta možnost kontaktu s nejnovějšími trendy v oboru.

Tematické okruhy:

Pravidelná vystoupení během seminářů

Specifika pódiového vystupování

Poslech nahrávek

Návštěvy koncertů

Účast na odborných seminářích a mistrovských kurzech

Workshopy s hostujícími pedagogy a výkonnými umělci

Výsledky učení

Student reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální zpětnou vazbou.

Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě.

Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost ve vhodném kontextu, efektivně komunikuje.

Dokáže obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Je schopen konstruktivní kritiky, dokáže jasně formulovat myšlenky.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Je otevřený novým trendům, kriticky vnímavý k širokému spektru možností technických i uměleckých, orientuje se v něm a je schopen výběru a aplikace nových poznatků ve prospěch rozvoje vlastních dovedností.

Je schopen zorganizovat a vést vlastní workshop.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou pro každého studenta individuální, v úzké závislosti na repertoáru studovaném v hlavních předmětech a v předmětu Komorní hra na bicí nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

účast v semináři min. 80 %, aktivita v diskusi, alespoň 1x za semestr zahrát skladbu nastudovanou v hlavních předmětech, popřípadě v předmětu Komorní hra na bicí nástroje

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-0028
Učebna bicích č. 28

(Lichenštejnský palác)
MIKOLÁŠEK D.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Daniel MIKOLÁŠEK Učebna bicích č. 28
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů