Seminář komorní hry 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198SKH4 zápočet 7 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Leoš ČEPICKÝ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Obsah

Cíl výuky:

Seminář dále rozvíjí výuku z předchozích semestrů a zdůrazňuje kvalitu samostatného kritického myšlení, analytické schopnosti a tvůrčí diskuze na podkladě poučené argumentace. Pozornost je soustředěna na diskusi o problémech hudební interpretace, vzájemnou konfrontaci uměleckých názorů mezi studenty a pedagogy. Studenti procvičují své verbální schopnosti potřebné pro přesnou formulaci a přesvědčivou obhajobu svých uměleckých představ. Uplatňují zde své znalosti a dovednosti získané v předmětech Komorní hra – klavírní trio / smyčcové kvarteto / dechové kvinteto / jiné obsazení i v teoretických přednáškách.

Tematické okruhy:

Pravidelná vystoupení během seminářů

Specifika pódiového vystupování

Poslech nahrávek

Návštěvy koncertů

Účast na odborných seminářích a mistrovských kurzech

Výsledky učení

Student reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální zpětnou vazbou.

Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě.

Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost ve vhodném kontextu, efektivně komunikuje.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou pro každého studenta individuální, v úzké závislosti na repertoáru studovaném ve vybraném povinně volitelném předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

účast v semináři min. 80 %, aktivita v diskusi, alespoň 1x za semestr zahrát komorní skladbu nastudovanou ve vybraném povinně volitelném předmětu v celkové délce trvání minimálně 30 minut

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů