Komorní hra - dechové kvinteto 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHDK1 Z 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Štěpán KOUTNÍK, Vlastimil MAREŠ, Radomír PIVODA, Jan VOBOŘIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojil efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek komorního souboru.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Má vynikající dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru komorní hudby, precizně rozlišuje jednotlivé hudební styly, intenzivně buduje repertoár dechového kvinteta.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra – dechové kvinteto 1 student působí v souboru ve složení: flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. Cílem předmětu je rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru. Pozornost je soustředěna na vypracování společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonaci, souhru, vzájemnou komunikaci, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí určeného repertoáru.

Předmět přispívá k dokonalému zvládnutí principů komorní hry, postavených na výrazných tradicích české komorní hudby. Cílem je vysoká profesionalita a interpretační mistrovství hráčů jednotlivých nástrojů, dokonalé zvládnutí technické i umělecké problematiky studovaných děl. Dalším podstatným bodem výuky je soustavný rozvoj uměleckého partnerství jednotlivých členů ansámblu se zaměřením na spolehlivou a tvůrčí spolupráci v hledání jednotného interpretačního přístupu. Během studia předmětu se studenti seznámí se stěžejními dechovými kvintety českých i světových autorů, z nichž v každém semestru budou nejméně dva nastudovány ke koncertnímu provedení.

Tematické okruhy:

  1. Zásady komorní hry
  2. Stěžejní díla komorního repertoáru pro dechové kvinteto – základní orientace v hudebních žánrech a formách komorní hudby
  3. Interpretační styly a tradice
  4. Principy hudebního frázování v různých typech repertoáru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

REJCHA, Antonín. Dechový kvintet Es-dur, op. 88, č. 2

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

-partitury a nahrávky

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Příklad repertoáru:

DANZI, Franz. Kvintet e-moll op. 67 č. 2

HAYDN, Joseph. Divertimento B-dur

IBERT, Jacques. Trois pièces brèves

MILHAUD, Darius. La Cheminée du Roi René

MUCZYŃSKI, Robert. Quintet for winds op. 45 (1988)

RÖSSLER-ROSETTI, František Antonín. Dechový kvintet Es-dur

TROJAN, Václav. Dechový kvintet, op. 8 (1937)

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování komorní skladby (skladeb) v trvání minimálně 45 minut a jejím provedení na zjišťovací zkoušce nebo koncertu. Docházka min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů