Koncertní praxe - komorní hra 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KP1 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto předmětu si každý student ověřuje nejenom jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování. Příprava studenta během roku je vlastně průběžné cvičení a zdokonalování jeho techniky, výrazu, kvality tónu, intonace a pod. Tento předmět přináší nový aspekt do přípravy na budoucí povolání tím, že ladění ideální formy pro konkrétní datum koncertu je mnohdy těžší než průběžná příprava. Musí se psychicky vyrovnat s termínem svého vystoupení před publikem. Stává se , že mnozí to,co běžně během roku zahrají, pár dní před výkonem nemohou zvládnout. Tento předmět je ideální právě pro řešené této vlastně psychologické problematiky.

Forma studia

Individuální příprava pod vedením pedagoga a následné koncertní vystoupení

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Každý student má povinnost v letních semestrech své nastudované skladby veřejně provést na koncertech na půdě fakulty. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta. Ověřuje si nejenom kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování. Příprava studenta během roku je vlastně průběžné cvičení a zdokonalování jeho techniky, výrazu, kvality tónu, intonace a pod. Tento předmět přináší nový aspekt do přípravy na budoucí povolání tím, že ladění ideální formy pro konkrétní datum koncertu je mnohdy těžší než průběžná příprava. Musí se psychicky vyrovnat s termínem svého vystoupení před publikem. Stává se, že mnozí, to co běžně během roku zahrají, pár dní před výkonem nemohou zvládnout. Tento předmět je ideální právě pro řešené této, vlastně psychologické, problematiky. Tento předmět vede studenty i k formování svých názorů a hledání vědomostí o dramaturgii koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých jak nástrojových, tak i skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení, ale také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura komorních ansámblů, klavírní trio, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/kabinet-komorni-hry/studijni-plany

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů