Klávesové nástroje (Mg) - pedagogické minimum

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
104DCH1 Didaktika cembalové hry 1 česky Z 1 1PT zimní Předmět není vypsán
104DCH2 Didaktika cembalové hry 2 česky ZK 1 1PT letní Zapsat
104DCH3 Didaktika cembalové hry 3
 
česky Z 1 1PT zimní Předmět není vypsán
104DCH4 Didaktika cembalové hry 4
 
česky ZK 1 1PT letní Předmět není vypsán
104DKLH1 Didaktika klavírní hry 1 česky Z 2 2PT zimní Předmět není vypsán
104DKLH2 Didaktika klavírní hry 2 česky ZK 2 2PT letní Zapsat
104DKLH3 Didaktika klavírní hry 3
 
česky Z 2 2PT zimní Předmět není vypsán
104DKLH4 Didaktika klavírní hry 4
 
česky ZK 2 2PT letní Předmět není vypsán
104DKHV1 Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany 1 česky Z 2 2PT zimní Předmět není vypsán
104DKHV2 Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany 2 česky ZK 2 2PT letní Zapsat
104DVH1 Didaktika varhanní hry 1 česky Z 2 1PT zimní Předmět není vypsán
104DVH2 Didaktika varhanní hry 2 česky ZK 2 1PT letní Zapsat
108PEDA1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 2 2PT zimní Předmět není vypsán
108PEDA2 Pedagogika 2 česky ZK 2 2PT letní Zapsat
108PSYC1 Psychologie 1 česky viz detail Z 2 2PT zimní Předmět není vypsán
108PSYC2 Psychologie 2 česky ZK 2 2PT letní Zapsat
104VPRC1 Vyučovatelská praxe cembala 1 česky Z 1 1CT zimní Předmět není vypsán
104VPRC2 Vyučovatelská praxe cembala 2 česky ZK 1 1CT letní Zapsat
104VPKL1 Vyučovatelská praxe klavíru 1 česky Z 1 1CT zimní Předmět není vypsán
104VPKL2 Vyučovatelská praxe klavíru 2 česky ZK 2 1CT letní Zapsat
104VPKL3 Vyučovatelská praxe klavíru 3
 
česky Z 1 1CT zimní Předmět není vypsán
104VPKL4 Vyučovatelská praxe klavíru 4
 
česky ZK 2 1CT letní Předmět není vypsán
104VPKV1 Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany 1 česky Z 1 1CT zimní Předmět není vypsán
104VPKV2 Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany 2 česky ZK 1 1CT letní Zapsat
104VPVA1 Vyučovatelská praxe varhan 1 česky Z 1 1CT zimní Předmět není vypsán
104VPVA2 Vyučovatelská praxe varhan 2 česky ZK 1 1CT letní Zapsat