Didaktika klavírní hry 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DKLH3 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Současné světové trendy elementární klavírní pedagogiky s důsledky vývoje na všech dalších stupních pokročilosti žáků. Praktická aplikace poznatků z psychologie, fyziologie, didaktiky a dalších oblastí vědy i komplexní estetické výchovy a výchovy uměním směřující k optimálnímu rozvíjení umělecké osobnosti klavíristy. Přehled o vyučovacích postupech klavírní hry zaměřených na oblast základní umělecké školy.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JUDOVINA – GALPERINA, Taťána Borisovna. U klavíru bez slz aneb jsem pedagog dětí. Brno: Lynx, 2000. ISBN 9788090293204.

MARTIENSSEN, Carl Adolf. Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Bratislava: VŠMU, 2010. ISBN 978-80-89504-03-9.

VLASÁKOVÁ, A. Klavírní pedagogika I. Praha: NAMU 2003. ISBN 80-7331-005-8.

Doporučená literatura:

DÍTĚ U KLAVÍRU – sborník. Praha: Supraphon, 1977.

GRINDEA, Carola. Great Pianists and Pedagogues in conversation with Carola Grindea. Londýn: Kahn & Averill, 2008. ISBN 978-1871082876.

Součástí literatury je v tomto semestru studium v současné praxi užívaných klavírních škol pro začátečníky včetně jejich metodických poznámek a statí. Dále studium vybraných kapitol z českých i zahraničních metodik poskytujících srovnání pohledu různých autorů na jednotlivé oblasti výuky žáka.

Pomůcky:

Součástí přednášek je praktické předvedení pomůcek a hudebních her, které se stále proměňují podle aktuálního vývoje klavírní pedagogiky a mobilních aplikací.

Využívány jsou rovněž aktuální nahrávky z dětských vystoupení, soutěží a pedagogických seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí vycházejících z tematických okruhů tohoto semestru a přednesení referátu o rozsahu 2 NS charakterizujícího jednu zahraniční klavírní školu.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů