Didaktika klavírní hry 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DKLH4 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Didaktika předmětů vyučovaných klavírním pedagogem na školách typu konzervatoře či VŠ, které připravují profesionální interprety nebo pedagogy; Hra na klavír, Povinný klavír, Doprovod - korepetice, Improvizace, Hra z listu, Metodika klavírní hry, Vyučovatelská praxe, Dějiny a literatura klavíru, Interpretační seminář.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná studijní literatura:

STAROSTA, Miloslav. Cesty k umeniu klavírnej hry. Bratislava: AEPress, 2006. ISBN 8088880696.

Doporučená literatura:

HINSON, Maurice. Guide to the Pianist's Repertoire. Bloomington: Indiana University Press, 2013. ISBN 9780253010223.

KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing. Princeton: Alfred Music, 1996. ISBN 978-0874870688.

TICHÁ, Libuše. Slyšet a myslet u klavíru. Praha: NAMU, 2009. ISBN 978-80-7331-151-3.

WOLTERS, Klaus. Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. Zürich - Mainz: Atlantis Musikbuch-Verlag, 1994. ISBN 978-3254002488.

ZAMBORSKÝ, Stanislav. Hudba klavíra. Bratislava: VŠMU, 2015. ISBN 978-80-89439-67-6.

Notové materiály dle požadavků studijních plánů konzervatoře.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky před katedrovou komisí prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná ve všech čtyřech semestrech Didaktiky klavírní hry.

Další požadavky: aktivita ve výuce, pedagogická analýza čtyř skladeb z různých období, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů