Didaktika klavírní hry 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DKLH1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Příprava studentů, klavírních interpretů, pro profesi pedagoga klavírní hry.

Obsah předmětu v tomto semestru vychází z propojení praktických interpretačních dovedností a teoretických znalostí studentů se současnými pedagogickými postupy. Opírá se o studium názorů a reflexe uměleckých výkonů vynikajících pedagogů a klavíristů 20. století do současnosti. Zabývá se základními psychologickými aspekty a faktory úspěšného studia klavírní hry, postupy při studiu klavírních skladeb a přípravy a realizace koncertního vystoupení z hlediska interpreta i pedagoga.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KOGAN, Grigorij Michajlovič. Práca pianistu. Bratislava: DIVIS, 2009. ISBN 978-8089454-00-6.

KOGAN, Grigorij Michajlovič. Před branou mistrovství. Praha: NAMU, 2012. ISBN 978-807331-227-5.

LHÉVINNE, Josef Alexandrovič. Základné principy klavírnej hry. Bratislava: VŠMU, 2016. ISBN 978-80-89439-93-5.

NEJGAUZ, Genrich Gustavovič. O umění klavírní hry. Praha: NAMU, 2019. ISBN 978-80-731-515-3.

Doporučená literatura:

ELDER, Dean. Pianists at Play. Londýn: Kahn-Averill, 1986. ISBN 978-1871082104.

HAVASOVÁ, Kato. Nebojte se trémy. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-155-7.

HOFMANN, Josef. Piano Playing. New York: Dover, 1976. ISBN 978-1347226087.

CHASINS, Abram. Hovory o pianistech. Karlovy Vary: Ego-press, 1996.

JŮZLOVÁ, Věra. Práce u klavíru. Praha: Supraphon, 1982.

JŮZLOVÁ, Věra. Etudy o klavíru: interpretace : technika : pedagogika : estetika. Praha: Supraphon, 1987.

MACH, Elyse. Great Contemporary Pianists Speak for Themselves. New York: Dover, 2012. ISBN 978-0396088509.

MEDTNER, Nikolaj Karlovič. Každodenní práce klavíristy. Praha: ELFA, 2005. ISBN 80-86439-08-9.

ŠIMONKOVÁ, Dagmar. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SPN, 1986.

ŠMIDT-ŠKLOVSKAJA, Anna. O výchově pianistických návyků. Karlovy Vary: EGO-PRESS, 1996.

Audio / Video

EDELMANN, Claude. Un violon dans la tête [videozáznam na VHS]. Filmový dokument z roku 1992. Paříž: La Sept video, 1992.

LISTER-SINK, Barbara. Freeing the Caged Bird [videozáznam na DVD]. Winston-Salem: Wingsound International, 2005.

Audio a video záznamy prezentované vyučujícím v rámci přednášek a doplňující referáty studentů podle aktuálního výběru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností vycházejících z tematických okruhů tohoto semestru a přednesení referátu o rozsahu 2 NS.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů