Didaktika cembalové hry 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DCH1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je příprava studentů specializace Cembalo pro profesi pedagoga cembalové hry na ZUŠ. Obsah předmětu v tomto semestru vychází z propojení praktických interpretačních dovedností a teoretických znalostí studentů se současnými pedagogickými postupy. Opírá se o studium současných cembalových škol a srovnání jejich přístupu k výuce hry na cembalo.

Tematické okruhy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná studijní literatura:

KROLL, Mark. Playing the harpsichord expressively: a practical and historical guide. Lanham, Toronto, Oxford: Scarecrow Press, 2004, 121 stran. ISBN 978-0-8108-5032-3.

ŽĎÁRSKÁ, Petra; DLABAČOVÁ Olga, NIKOLOVA CHRISTOVA Ilijana, WALDAUFOVÁ Marie – Podněty k výuce hry na cembalo. Plzeň. Západočeská univerzita, 2020, ISBN 978-80-261-0916-7. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1WkAeHft7Ksjl8rQIUaSydtM0aJCr-up-/view

Doporučená studijní literatura:

Součástí literatury je v tomto semestru studium v současné praxi užívaných cembalových škol pro začátečníky včetně jejich metodických poznámek a statí. Dále studium vybraných kapitol zahraničních metodik poskytujících srovnání pohledu různých autorů na jednotlivé oblasti výuky.

BOXALL, Maria. Cembalo-Schule: ein Grundlehrung für das Spiel auf dem Cembalo oder Spinett unter Verwendung von Literatur aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Mainz: Schott, 1981, 83 s. ISMN M–001-07289-2.

BOXALL, Maria. Harpsichord method: based on 16th – to 18th-century sources. Mainz: Schott, 2005, 82 s. ISMN M-2201-0900-3.

DUBAR, Anne. Méthode de Clavecin: Première Année. Vol. 1, Semaines 1 à 16. Paris: Notissimo, 1998, 36 s. ISMN M-2316-0928-8.

DUBAR, Anne. Méthode de Clavecin: Première Année. Vol. 2, Semaines 17 à 32. Paris: Notissimo, 1998, s. 37-69. ISMN M-2316-0929-5.

HAVASOVÁ, Kato. Nebojte se trémy. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-155-7

LENGELLÉ, Françoise; MARMIN, Françoise; MORABITO, Laure; ZYLBERAJCH, Aline. 10 ans avec le clavecin. Paris: Cite de la musique, 1996, 101 s. ISBN 2-906460-50-8.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 1, First year. 2016, 79 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 2, Second year. 2016, 28 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 3, Third year. 2016, 56 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 4, Fourth year. 2016, 88 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 5, Fifth year. 2016, 54 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 6, Sixth year. 2016, 69 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 7, Seventh year. 2016, 42 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 8, Eighth year. 2016, 228 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 9, Ninth year. 2016, 153 s.

MENTO, Frank. Harpsichord method. Volume 10, Tenth year. 2017, 238 s.

ROSENHART, Kees. The Amsterdam Harpsichord Tutor. Volume I. Third ed. Amsterdam: Muziekuitgeverij Saul B. Groen. 1989, 74 s.

ROSENHART, Kees. The Amsterdam Harpsichord Tutor. Volume II. Second, rev. ed. Amsterdam: Muziekuitgeverij Saul B. Groen. 1987, 73 s.

SIEGEL, Richard. Apprendre à toucher le clavecin: un choix ďexercices et de pièces pour débutants en deux volumes. Volume 1. Paris: Heugel, 2007, 59 s. ISMN M-047-33874-7.

SIEGEL, Richard. Apprendre à toucher le clavecin: un choix ďexercices et de pièces pour débutants en deux volumes. Volume 2. Paris: Heugel, 2007, 60 s. ISMN M-04-33876-1.

SIEGEL, Richard. Répertoire pour le clavecin: en deux volumes. Volume 1. Paris: Heugel, 2011, 41 s. ISBN-13: 978-0047338854.

SIEGEL, Richard. Répertoire pour le clavecin: en deux volumes. Volume 2. Paris: Heugel, 2011, 64 s. ISBN-13: 978-0047338861.

ZIMMER, Catherine.; GROLLEMUND, Yves. Des Lys Naissants: Initiation au clavier et à la basse continue. Vitrey: Van de Velde, 2002, 96 s. ISMN M-56005-228-1.

Pomůcky:

Pomůcky a hudební hry, které se stále proměňují podle aktuálního vývoje cembalové pedagogiky.

Využívány jsou rovněž aktuální nahrávky z dětských vystoupení, soutěží a pedagogických seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě splněné docházky a přednesení referátu o rozsahu 2 NS.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů